╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ Genealogie van Hendrick CLAESEN                       ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\IJMKER
Datum:
21-06-2017
Selectie:
'Personen in genealogie van Hendrick CLAESEN [127]'
Sortering:
Per generatie

I.1
Hendrick CLAESEN, gedoopt ca. 1650 te Drachten.
Gehuwd met Antje (Antie) OEBELES (Ublis, Ubles), gedoopt (Hervormde gemeente) op 27‑08‑1652 te Twijzel/Kooten.
Uit dit huwelijk:
1.
Claes HENDRIKS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 01‑08‑1675 te Drachten.
4.
Eebeltje HENDRIKS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 14‑01‑1683 te Drachten.
5.
Stijntie HENDRIKS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 14‑01‑1683 te Drachten.
6.
Stijntie HENDRIKS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 22‑06‑1684 te Drachten.
7.
Stijntie HENDRIKS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 29‑11‑1685 te Drachten.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 20‑07‑1704 te Drachten (Hervormde gemeente) met Roelef ROELEFS.

II.2
Reinder (Reinier) HENDRIKS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 26‑12‑1677 te Drachten, zoon van Hendrick CLAESEN (zie I.1) en Antje (Antie) OEBELES (Ublis, Ubles).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 30‑05‑1697 te Drachten (Hervormde gemeente) met Sjouckjen (Sjoukje) ALLES.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik REINDERS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 08‑05‑1701 te Drachten, begraven voor 1708.
2.
Bontje REINDERS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 27‑01‑1704 te Drachten.
3.
Yefke REINDERS, gedoopt op 14‑02‑1706 te Drachten.
4.
Hendrik REINDERS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 23‑12‑1708 te Drachten, begraven voor 1716.
5.
Martsen REINDERS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 10‑04‑1712 te Drachten.
6.
Hendrik REINDERS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 20‑09‑1716 te Drachten.
7.
Antje REINDERS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 08‑01‑1719 te Drachten.

II.4
Meinne (Meine) HENDRIKS, gedoopt (Hervormde gemeente) op 22‑02‑1680 te Drachten, zoon van Hendrick CLAESEN (zie I.1) en Antje (Antie) OEBELES (Ublis, Ubles).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 17‑12‑1699 te Drachten (Hervormde gemeente) met Griet (Grietje) THYSSES (Tijsses), 18 jaar oud, gedoopt (Hervormde gemeente) op 29‑05‑1681 te Drachten, dochter van Thijs LAMBERTS en Stijn WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Stijn (Stijntje) MEINES, gedoopt (Hervormde gemeente) op 30‑10‑1701 te Drachten.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 07‑06‑1722 te Drachten (Hervormde gemeente) met Dirk HENDRIXS.
2.
Hendrik MEINES, gedoopt (Hervormde gemeente) op 16‑12‑1703 te Drachten, begraven voor 1708.
3.
Yfke MEINES, gedoopt (Hervormde gemeente) op 18‑01‑1706 te Drachten.
4.
Hendrick MEINES, gedoopt (Hervormde gemeente) op 25‑03‑1708 te Drachten.
5.
Tijs MEINES, gedoopt (Hervormde gemeente) op 03‑02‑1710 te Drachten.
6.
Antje MEINES, gedoopt (Hervormde gemeente) op 15‑05‑1712 te Drachten.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14‑02‑1737 te Franeker (Hervormde Gemenete) met Jan SICKES, schoenmaker.
7.
Rinse MEINES, gedoopt (Hervormde gemeente) op 25‑03‑1714 te Drachten.
8.
Lammert MEINES (zie III.17).

III.17
Lammert MEINES, gedoopt (Hervormde gemeente) op 15‑03‑1716 te Drachten, zoon van Meinne (Meine) HENDRIKS (zie II.4) en Griet (Grietje) THYSSES (Tijsses).
Ondertrouwd op 15‑06‑1738 te Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega, Oudehorne en Nieuwehorne met Kneliske (Korneliske) BRUINS (Bruitjes), 25 jaar oud, gedoopt (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezewaag en Luxwoude) op 12‑03‑1713 te Kortezwaag, dochter van Bruin HENDRIKS en Jantje EGBERTS.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrik LAMMERTS (zie IV.3).

IV.1
Bruin Lammerts BRUINSMA, gedoopt circa 1741 te Lippenhuizen, zoon van Lammert MEINES (zie III.17) en Kneliske (Korneliske) BRUINS (Bruitjes).
Gehuwd voor de kerk op 23‑03‑1766 te Lippenhuizen met Maaike JANS, gedoopt circa 1743.
Uit dit huwelijk:
1.
Hylkjen (Hielkje) Bruins BRUINSMA, gedoopt op 10‑11‑1771 te Lippenhuizen.

IV.3
Hendrik LAMMERTS, geboren op 10‑08‑1747, gedoopt (Hervormde gemeente) op 20‑08‑1747 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik, zoon van Lammert MEINES (zie III.17) en Kneliske (Korneliske) BRUINS (Bruitjes).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 05‑11‑1775 te Lippenhuizen met Trijntje THOMAS (Theunis).
Uit dit huwelijk:
1.
Janke Hendriks BRUINSMA, geboren op 14‑07‑1776 te Lippenhuizen, gedoopt op 11‑08‑1776 te Lippenhuizen.
2.
Janke Hendriks BRUINSMA, geboren op 10‑08‑1781 te Lippenhuizen, gedoopt op 02‑12‑1781 te Lippenhuizen.
3.
Lammert Hendriks BRUINSMA, geboren op 04‑08‑1783 te Lippenhuizen, gedoopt op 02‑11‑1783 te Lippenhuizen.
4.
Lammert Hendriks BRUINSMA, geboren op 24‑10‑1784 te Lippenhuizen, gedoopt op 19‑12‑1784 te Lippenhuizen.

IV.5
Rinze (Rintse) BRUINSMA (Lammerts), arbeider, geboren op 30‑11‑1750 te Lippenhuizen, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 06‑12‑1750 te Lippenhuizen, overleden op 28‑10‑1825 om 07.00 uur te Opsterland op 74-jarige leeftijd, zoon van Lammert MEINES (zie III.17) en Kneliske (Korneliske) BRUINS (Bruitjes).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 21‑10‑1773 te Lippenhuizen (Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik) met Sjouk (Sjoukjen) Kerstes de GROOT, 20 jaar oud, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 24‑12‑1752 te Lippenhuizen, begraven 1802 te Opsterland, Wijnjeterp, dochter van Kerst JANS en Janke PIJTERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 56-jarige leeftijd op 26‑07‑1807 te Wijnjeterp met Janke Harmens WILTSCHUT, 36 jaar oud, arbeidster, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 28‑04‑1771 te Lippenhuizen, overleden op 21‑02‑1829 te Leek op 57-jarige leeftijd, dochter van Harmen GJALTS en Aukjen WYTSES.
Uit het eerste huwelijk:
4.
5.
Janke (Janke Rinzes) Rintses BRUINSMA, geboren op 18‑04‑1787 te Lippenhuizen, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 20‑05‑1787 te Lippenhuizen, overleden op 01‑06‑1863 te Ooststellingwerf op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18‑04‑1815 te Lippenhuizen met Tjibbe Jochems de GROOT, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 12‑06‑1792 te Lippenhuizen, gedoopt (Hervormde gemeente) op 23‑09‑1792 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 25‑09‑1849 te Ooststellingwerf op 57-jarige leeftijd, zoon van Jochum (Jochem) Harmens de GROOT, arbeider, en Hinke TJIBBES, arbeidster.
6.
Kneliske (Korneliske Rinses) Renses BRUINSMA, arbeidster, geboren op 17‑03‑1790 te Sparjebert, gedoopt (Hervormde gemeente) op 04‑04‑1790 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 03‑09‑1855 te Ooststellingwerf op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16‑05‑1815 te Opsterland, Lippenhuizen met Fokke Hendriks de VRIES, 31 jaar oud, geboren op 10‑11‑1783 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gemeente) op 16‑11‑1783 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 07‑01‑1824 te Opsterland op 40-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Klazes de VRIES en Neeltje FOKKES.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 27‑07‑1826 te Opsterland met Marten Wytzes Marten Wietzes de JONG, overleden op 15‑03‑1867 te Ooststellingwerf, zoon van Wytze Martens de JONG en Corneliske JANS.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Grietje Rinses BRUINSMA, arbeidster, geboren op 24‑10‑1807 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 15‑11‑1807 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 04‑09‑1849 te Marum op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑12‑1831 te Leek met Hendrik Sjoerts WIJMA, 24 jaar oud, arbeider, gedoopt op 11‑10‑1807 te Grootegast, overleden op 07‑04‑1875 te Smilde op 67-jarige leeftijd, zoon van Sjoert Hendriks WIJMA, arbeider, en Antje Wijtzes BROUWER, arbeidster. {Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 21‑03‑1851 te Smilde met Derkje VOS, 35 jaar oud, geboren op 28‑04‑1815 te Smilde, overleden op 10‑05‑1887 te Smilde op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Roelofs VOS, arbeider, en Stijntje Jans JAGT. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑01‑1840 te Assen met Jakob (Jacob) BOXMA, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 28‑04‑1816 te Smilde, overleden op 17‑02‑1842 te Assen op 25-jarige leeftijd, zoon van Douwe BOXMA, arbeider, en Annegien Jacobs BISSCHOP.}}
9.
Hendrikje Rinses BRUINSMA, arbeidster, geboren op 13‑05‑1810 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 03‑06‑1810 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 01‑02‑1887 om 10.00 uur te Leek op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11‑12‑1836 te Leek met Ritske Jans RITSKES, 33 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 03‑11‑1803 te Oudkerk, gedoopt (Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk) op 08‑01‑1804 te Oudkerk, overleden op 10‑01‑1884 om 07.00 uur te Leek op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan RITSKES en Hinke HENDRIKS, arbeidster.
10.
Martsen BRUINSMA, geboren op 28‑03‑1813 te Opsterland, overleden op 06‑05‑1816 te Opsterland op 3-jarige leeftijd.

V.6
Lammert Rinzes BRUINSMA, geboren op 15‑12‑1773 te Lippenhuizen, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 09‑01‑1774 te Lippenhuizen, zoon van Rinze (Rintse) BRUINSMA (Lammerts) (zie IV.5) en Sjouk (Sjoukjen) Kerstes de GROOT.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30‑03‑1800 te Wijnjeterp (Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude en Bakkeveen) met Maijke (Maayke, Maaike) SJOERDS, 22 jaar oud, geboren op 02‑09‑1777 te Spanjebert, gedoopt (Hervormde gemeente) op 23‑11‑1777 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, dochter van Sjoerdt BROERS en Klaaske BERENDS.
Uit dit huwelijk:
1.
Sjoukjen (Sjoukje) Lammerts BRUINSMA, arbeidster, geboren op 22‑10‑1800 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 09‑11‑1800 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 29‑11‑1879 te Smilde op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16‑03‑1838 te Smilde met Hendrik WITVOET, 39 jaar oud, arbeider, geboren op 14‑03‑1799 te Smilde, overleden op 19‑03‑1882 te Smilde op 83-jarige leeftijd, zoon van Geert Pieters WITVOET en Jantien Hendriks de ROO.

V.8
Kerst (Karst, Karste) Rintses BRUINSMA, arbeider, geboren op 29‑09‑1776 te Lippenhuizen, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 20‑10‑1776 te Lippenhuizen, overleden op 14‑02‑1846 te Ooststellingwerf op 69-jarige leeftijd, zoon van Rinze (Rintse) BRUINSMA (Lammerts) (zie IV.5) en Sjouk (Sjoukjen) Kerstes de GROOT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20‑10‑1805 te Duurswoude met Sytske Jans HOOGEVEEN, 21 jaar oud, geboren op 25‑05‑1784 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gemeente) op 21‑02‑1790 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 10‑01‑1840 te Ooststellingwerf op 55-jarige leeftijd, dochter van Jan WIEBES en Geesje LAMMERTS.
Uit dit huwelijk:
1.
Rense Kerstes BRUINSMA, geboren op 16‑08‑1806 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gemeente) op 31‑08‑1806 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik.
2.
Jan Kerstes BRUINSMA, geboren op 10‑04‑1808 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gemeente) op 24‑04‑1808 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik.
3.
Geeske Kerstes BRUINSMA, geboren op 06‑02‑1811 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 10‑02‑1811 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 27‑03‑1882 te Ooststellingwerf op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06‑05‑1838 te Ooststellingwerf met Taake (Teeke) Jurjens PROEM, 31 jaar oud, geboren op 25‑10‑1806 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gemeente) op 09‑11‑1806 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 11‑10‑1878 te Ooststellingwerf op 71-jarige leeftijd, zoon van Jurjen Taakes PROEM en Hylkjen HAANTJES.
4.
Sjoukjen BRUINSMA, geboren op 18‑09‑1812 te Opsterland, overleden op 10‑12‑1813 te Opsterland op 1-jarige leeftijd.
5.
Sjoukjen Karst BRUINSMA, geboren op 21‑09‑1814 te Opsterland, overleden op 24‑05‑1899 te Ooststellingwerf op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑05‑1841 te Ooststellingwerf met Jakob Pieters HERDER, 24 jaar oud, geboren op 11‑05‑1816 te Opsterland, zoon van Pieter Jacobs HERDER en Aaltjen Binnes de VOS.
6.
Lammert BRUINSMA (zie VI.12).
8.

V.10
Meyne (Meine) Rinzes BRUINSMA, geboren op 16‑07‑1780 te Lippenhuizen, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 13‑08‑1780 te Lippenhuizen, overleden op 27‑10‑1864 te Ooststellingwerf op 84-jarige leeftijd, zoon van Rinze (Rintse) BRUINSMA (Lammerts) (zie IV.5) en Sjouk (Sjoukjen) Kerstes de GROOT.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 16‑05‑1802 te Wijnjeterp (Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen) met Jantje (Janke) ENGBERTS (Egberts), 22 jaar oud, gedoopt (Hervormde gemeente) op 26‑03‑1780 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, dochter van Engbert JANS en Sjaakjen JANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-jarige leeftijd op 13‑06‑1806 te Lippenhuizen (Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel en Hemrik) met Maayke (Maaike, Maike) Annes ZWART, 26 jaar oud, geboren op 26‑09‑1779 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gemeente) op 17‑10‑1779 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 03‑03‑1858 te Opsterland op 78-jarige leeftijd, dochter van Anne HENDRIKS en Wypkjen CLASES.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jantje (Janke) Meines BRUINSMA, geboren op 19‑11‑1803 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 25‑12‑1803 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 09‑07‑1879 te Ooststellingwerf op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08‑05‑1835 te Opsterland met Evert Wobbes BRUINSMA, 27 jaar oud (zie VI.23).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Wijpkje (Wiepkje) Meines BRUINSMA, geboren op 25‑03‑1811 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 07‑04‑1811 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 27‑01‑1875 te Ooststellingwerf op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09‑05‑1834 te Opsterland met Hendrik Jacobs MEINSMA, 21 jaar oud, geboren op 20‑08‑1812 te Opsterland, overleden op 23‑01‑1878 te Ooststellingwerf op 65-jarige leeftijd, zoon van Jacob Meines MEINSMA en Ebeltie (Ebeltje) HENDRIKS.

V.13
Wobbe Rinzes BRUINSMA, geboren op 23‑08‑1783 te Lippenhuizen, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 21‑09‑1783 te Lippenhuizen, overleden op 17‑07‑1859 te Opsterland op 75-jarige leeftijd, zoon van Rinze (Rintse) BRUINSMA (Lammerts) (zie IV.5) en Sjouk (Sjoukjen) Kerstes de GROOT.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06‑04‑1806 te Wijnjeterp (Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen) met Ebeltje (Ybeltje, Iebeltje) EVERTS, 20 jaar oud, geboren op 08‑12‑1785 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gemeente) op 15‑01‑1786 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 16‑05‑1863 te Opsterland op 77-jarige leeftijd, dochter van Evert MARTENS en Neeltje TEEKES.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Sjoukjen Rinses BRUINSMA, geboren op 13‑08‑1809 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gemeente) op 03‑09‑1809 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 17‑03‑1830 te Opsterland op 20-jarige leeftijd.
3.
4.
Geert BRUINSMA (zie VI.27).
5.
Neeltje BRUINSMA, geboren op 19‑07‑1820 te Opsterland, overleden op 18‑05‑1883 te Schoterland op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26‑05‑1843 te Opsterland met Teye Hendriks de VOS, 28 jaar oud, geboren op 12‑11‑1814 te Lippenhuizen, overleden op 03‑01‑1865 te Schoterland op 50-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Teye de VOS en Janke Thomas PRUIM (Proem, Proemstra).
6.
Janke BRUINSMA, geboren op 23‑04‑1823 te Opsterland, overleden op 05‑05‑1823 te Opsterland, 12 dagen oud.

V.20
Bruin (Brun) Rinses BRUINSMA, arbeider, geboren op 28‑05‑1793 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente Wijnjeterp/Duurwoude/Bakkeveen) op 23‑06‑1793 te Wijnjeterp en Duurswoude, overleden op 29‑10‑1861 om 9.00 uur te Ooststellingwerf op 68-jarige leeftijd, zoon van Rinze (Rintse) BRUINSMA (Lammerts) (zie IV.5) en Sjouk (Sjoukjen) Kerstes de GROOT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑08‑1815 te Lippenhuizen met Sijke Jochums de GROOT, 19 jaar oud, arbeidster, geboren op 27‑05‑1796 te Lippenhuizen, gedoopt (Hervormde gemeente Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) op 26‑06‑1796 te Lippenhuizen, overleden op 10‑01‑1879 om 03.00 uur te Ooststellingwerf op 82-jarige leeftijd, dochter van Jochum (Jochem) Harmens de GROOT, arbeider, en Hinke TJIBBES, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
2.
Rinze BRUINSMA (zie VI.34).
3.
Hinke Bruins BRUINSMA, geboren op 14‑02‑1821 te Opsterland, overleden op 03‑01‑1895 om 02.00 uur te Oosterhesselen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑05‑1845 te Ooststellingwerf met Bruin Karstes BRUINSMA, 23 jaar oud (zie VI.17).
4.
Meine BRUINSMA (zie VI.37).
5.
Tjibbe BRUINSMA (zie VI.39).
6.
Sjouwkje (Sjouktje) Bruins BRUINSMA, geboren op 02‑09‑1828 te Ooststellingwerf, overleden op 04‑04‑1895 te Beilen op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑04‑1851 te Ooststellingwerf met Homme Theunis de VRIES, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 11‑11‑1826 te Schoterland, overleden op 03‑02‑1908 te Hoogeveen op 81-jarige leeftijd, zoon van Theunis Hommes de VRIES en Janke Koerts van der SLUIS.
7.
Janke Bruins BRUINSMA, geboren op 28‑07‑1830 te Ooststellingwerf, overleden op 01‑08‑1830 te Ooststellingwerf, 4 dagen oud.
8.
Janke Bruins BRUINSMA, geboren op 15‑10‑1831 te Ooststellingwerf, overleden op 02‑11‑1899 te Emmen op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31‑03‑1852 te Ooststellingwerf met Klaas BARON, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 22‑01‑1826 te Leek, overleden op 05‑08‑1903 te Emmen op 77-jarige leeftijd, zoon van Hans Jans BARON en Wijbrigje Jakobs van der VEEN.
9.
Harmke Bruins BRUINSMA, geboren op 03‑04‑1834 te Ooststellingwerf, overleden op 06‑01‑1912 te Ooststellingwerf op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑03‑1859 te Ooststellingwerf met Louwe van der MOLEN, 31 jaar oud, geboren op 28‑11‑1827 te Leek, overleden op 22‑04‑1902 te Ooststellingwerf op 74-jarige leeftijd, zoon van Riemer Pieters van der MOLEN, dagloner, en Foktje Jans BOERSMA.
11.
Korneliske (Cornelia) Bruins BRUINSMA, geboren op 21‑07‑1840 te Ooststellingwerf, overleden op 19‑06‑1881 te Ooststellingwerf op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑02‑1869 te Ooststellingwerf met Karst Jacobs HERDER, 24 jaar oud, geboren op 26‑09‑1844 te Ooststellingwerf, overleden op 12‑07‑1895 te Ooststellingwerf op 50-jarige leeftijd, zoon van Jakob Pieters HERDER en Sjoukjen Karst BRUINSMA. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 13‑10‑1883 te Smilde met Femmechien (Femmiechien) FEIJEN, 36 jaar oud, geboren op 24‑05‑1847 te Smilde, overleden op 25‑08‑1936 te Emmen op 89-jarige leeftijd, dochter van Harm Pieters FEIJEN en Luttien Hendriks DOEK.}

VI.3
Rinze (Rense) Lammerts BRUINSMA, arbeider, schipper, geboren op 18‑03‑1804 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 22‑04‑1804 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 21‑07‑1849 te Steenwijk op 45-jarige leeftijd, zoon van Lammert Rinzes BRUINSMA (zie V.6) en Maijke (Maayke, Maaike) SJOERDS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29‑05‑1832 te Smilde met Aafien (Aafje) MIDDELBOS, 17 jaar oud, geboren op 01‑08‑1814 te Smilde, overleden op 23‑11‑1890 te Haarlem op 76-jarige leeftijd, dochter van Harm Lubbertus MIDDELBOS, arbeider, en Jantien Harms KLOK. {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 11‑12‑1858 te Meppel met Harm DALSEM, 33 jaar oud, geboren op 07‑04‑1825 te Meppel, overleden op 06‑03‑1904 te Meppel op 78-jarige leeftijd, zoon van Andries Harms DALSEM en Judith SMALS. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑02‑1854 te Meppel met Jentien (Jentje) KOERS, 30 jaar oud, geboren op 23‑09‑1823 te Meppel, overleden op 02‑03‑1858 te Meppel op 34-jarige leeftijd, dochter van Lambert KOERS, schipper, en Grietje ten KATE.}}
Uit dit huwelijk:
1.
Lambert BRUINSMA (zie VII.1).
2.
Harm BRUINSMA, geboren op 18‑06‑1835 te Smilde, overleden op 04‑01‑1838 te Smilde op 2-jarige leeftijd.
3.
Harm BRUINSMA, schipper, geboren op 10‑06‑1838 te Smilde, overleden op 21‑05‑1861 te Smilde op 22-jarige leeftijd.
4.
Margje BRUINSMA, geboren op 13‑10‑1843 te Smilde, overleden op 26‑10‑1854 te Smilde op 11-jarige leeftijd.
5.
Rense BRUINSMA, geboren op 23‑02‑1850 te Steenwijk, overleden op 09‑10‑1854 te Smilde op 4-jarige leeftijd.

VI.12
Lammert BRUINSMA, geboren op 20‑01‑1817 te Opsterland, overleden op 05‑06‑1875 te Ooststellingwerf op 58-jarige leeftijd, zoon van Kerst (Karst, Karste) Rintses BRUINSMA (zie V.8) en Sytske Jans HOOGEVEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑05‑1842 te Ooststellingwerf met Sjoukjen Tjibbes de GROOT, 25 jaar oud, geboren op 17‑05‑1816 te Opsterland, overleden op 28‑01‑1891 te Ooststellingwerf op 74-jarige leeftijd, dochter van Tjibbe Jochems de GROOT, arbeider, en Janke (Janke Rinzes) Rintses BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Karst (Kest) Lammerts BRUINSMA, geboren op 19‑03‑1843 te Ooststellingwerf, overleden op 26‑06‑1861 te Ooststellingwerf op 18-jarige leeftijd.
2.
Janke Lammerts BRUINSMA, geboren op 22‑11‑1844 te Ooststellingwerf, overleden op 15‑07‑1928 te Ooststellingwerf op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30‑04‑1874 te Ooststellingwerf met Sietze Wobbes de VOS, 30 jaar oud, geboren op 07‑09‑1843 te Ooststellingwerf, overleden op 12‑10‑1910 te Ooststellingwerf op 67-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Sietzes de VOS en Sietske Johannes de VRIES.
3.
Sietske Lammerts BRUINSMA, geboren op 11‑07‑1847 te Ooststellingwerf, overleden op 28‑02‑1913 te Ooststellingwerf op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑04‑1874 te Ooststellingwerf met Johannes Alles LEERTOUWER, 32 jaar oud, geboren op 04‑12‑1841 te Ooststellingwerf, overleden op 29‑03‑1918 te Norg op 76-jarige leeftijd, zoon van Alle Hendriks LEERTOUWER en Geesje Hendriks VEENEMA.
4.
Tjibkje Lammerts BRUINSMA, geboren op 23‑04‑1850 te Ooststellingwerf, overleden op 17‑05‑1908 te Ooststellingwerf op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30‑04‑1880 te Ooststellingwerf met Wiemer de VRIES, geboren 1854 te Leek, overleden op 31‑12‑1939 te Ooststellingwerf, zoon van Popke de VRIES en Aaltje HUMMEL.
5.
Rinse (Rense) Lammerts BRUINSMA, arbeider, geboren op 26‑12‑1852 te Ooststellingwerf, overleden op 28‑03‑1912 te Emmen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 21‑08‑1891 te Ooststellingwerf met Korneliske Annes ZWART, 41 jaar oud, geboren op 19‑12‑1849 te Ooststellingwerf, overleden op 07‑03‑1906 te Emmen op 56-jarige leeftijd, dochter van Anne Jans ZWART en Neeltje Fokkes de VRIES.
6.

VI.14
Eise (Eize) Karstes BRUINSMA, geboren op 18‑01‑1820 te Opsterland, overleden op 07‑11‑1874 te Ooststellingwerf op 54-jarige leeftijd, zoon van Kerst (Karst, Karste) Rintses BRUINSMA (zie V.8) en Sytske Jans HOOGEVEEN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12‑05‑1844 te Ooststellingwerf met Jacobjen Jans BERGSMA, 25 jaar oud, geboren op 09‑10‑1818 te Opsterland, overleden op 12‑09‑1857 te Ooststellingwerf op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan Engberts BERGSMA en Geeske Jacobs HERDER.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 08‑03‑1860 te Ooststellingwerf met Hinke Tjebbes de GROOT, 30 jaar oud, geboren op 09‑08‑1829 te Ooststellingwerf, overleden op 18‑04‑1909 te Ooststellingwerf op 79-jarige leeftijd, dochter van Tjibbe Jochems de GROOT, arbeider, en Janke (Janke Rinzes) Rintses BRUINSMA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Eizes BRUINSMA (zie VII.18).
2.
Karst Eises BRUINSMA (zie VII.20).
3.
Sietse (Sytze) Eises BRUINSMA, geboren op 26‑01‑1851 te Ooststellingwerf, overleden op 23‑04‑1852 te Ooststellingwerf op 1-jarige leeftijd.
4.
Sietske Eises BRUINSMA, geboren op 12‑03‑1853 te Ooststellingwerf, overleden op 02‑07‑1854 te Ooststellingwerf op 1-jarige leeftijd.
5.
Geertje Eises BRUINSMA, geboren op 29‑12‑1855 te Ooststellingwerf, overleden op 24‑06‑1928 te Emmen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑03‑1880 te Ooststellingwerf met Andries Hendriks de KLEIN, 26 jaar oud, geboren op 29‑04‑1853 te Ooststellingwerf, overleden op 01‑03‑1938 te Emmen op 84-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Durks de KLEIN en Hiltje Andries WIELING.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Sietze BRUINSMA (zie VII.26).
7.
Tjibbe BRUINSMA, geboren op 01‑01‑1864 te Ooststellingwerf, overleden op 25‑02‑1943 te Sleen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 28‑08‑1913 te Emmen met Annechien KAMPING, 55 jaar oud, geboren op 23‑04‑1858 te Smilde, overleden op 01‑03‑1935 te Emmen op 76-jarige leeftijd, dochter van Arend KAMPING, arbeider, en Grietje Willems WOLTERS. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑07‑1882 te Emmen met Albert NIJLAND, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 18‑04‑1856 te Smilde, overleden op 25‑03‑1906 te Emmen op 49-jarige leeftijd, zoon van Geert NIJLAND, arbeider, en Jantien HOLLANDER.}
8.
Lammert BRUINSMA, koopman, geboren op 13‑07‑1866 te Ooststellingwerf, overleden op 23‑03‑1914 te Emmen op 47-jarige leeftijd.
9.
Jochum BRUINSMA, geboren op 07‑02‑1869 te Ooststellingwerf, overleden op 17‑12‑1897 te Ooststellingwerf op 28-jarige leeftijd.

VI.17
Bruin Karstes BRUINSMA, arbeider, geboren op 27‑03‑1822 om 14.00 uur te Smilde, overleden op 06‑08‑1867 te Westerbork op 45-jarige leeftijd, zoon van Kerst (Karst, Karste) Rintses BRUINSMA (zie V.8) en Sytske Jans HOOGEVEEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑05‑1845 te Ooststellingwerf met Hinke Bruins BRUINSMA, 24 jaar oud, geboren op 14‑02‑1821 te Opsterland, overleden op 03‑01‑1895 om 02.00 uur te Oosterhesselen op 73-jarige leeftijd, dochter van Bruin (Brun) Rinses BRUINSMA (zie V.20) en Sijke Jochums de GROOT, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.
Sijke Bruins BRUINSMA, arbeidster, geboren op 19‑05‑1846 om 02.00 uur te Ooststellingwerf, overleden op 18‑08‑1919 om 16.00 uur te Hoogeveen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 12‑04‑1874 te Westerbork met Hendrik POL, 33 jaar oud, arbeider, geboren op 25‑10‑1840 om 15.00 uur te Westerbork, overleden op 21‑07‑1879 om 20.00 uur te Beilen op 38-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Daniëls POL, arbeider, en Femmichje (Femmigje) SCHONEWILLE.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 14‑02‑1883 te Hoogeveen met Benjamin VOS, 40 jaar oud, arbeider, geboren op 13‑10‑1842 om 21.00 uur te Hoogeveen, overleden op 07‑01‑1906 om 03.00 uur te Hoogeveen op 63-jarige leeftijd, zoon van Albert VOS, arbeider, landbouwer, en Arendina BENJAMINS, arbeidster.
Gehuwd (3) op 63-jarige leeftijd op 01‑12‑1909 te Hoogeveen met Albert ZWART, 73 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 26‑10‑1836 om 21.30 uur te Hoogeveen, overleden op 14‑03‑1929 te Zuidwolde op 92-jarige leeftijd, zoon van Jan Lefferts ZWART en Jantje BOSVELD. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑10‑1862 te Hoogeveen met Grietje van VEEN, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren op 05‑04‑1841 om 23.00 uur te Hoogeveen, overleden op 15‑02‑1906 te Zuidwolde op 64-jarige leeftijd, dochter van Willem van VEEN, kleermaker, en Geertje RAAK. Hij was eerder gehuwd op 70-jarige leeftijd op 31‑10‑1906 te Hoogeveen met Zwaantje OELEN, 66 jaar oud, geboren op 12‑02‑1840 om 23.30 uur te Hoogeveen, overleden op 12‑12‑1908 te Zuidwolde op 68-jarige leeftijd, dochter van Hendrik OELEN, arbeider, en Hendrikje GROTE. {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑03‑1863 te Hoogeveen met Jan SCHONEWILLE, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 24‑06‑1837 om 21.00 uur te Hoogeveen, overleden op 18‑03‑1905 om 11.30 uur te Hoogeveen op 67-jarige leeftijd, zoon van Arend SCHONEWILLE en Anna Freerks BROUWER.}}
2.
Karst Bruins BRUINSMA (zie VII.36).
3.
Sietske BRUINSMA, arbeidster, geboren op 20‑09‑1850 te Ooststellingwerf, overleden op 05‑02‑1905 te Emmen op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑04‑1874 te Westerbork met Jan LUCHIES, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 15‑10‑1848 om 12.00 uur te Hoogeveen, overleden op 29‑10‑1908 te Emmen op 60-jarige leeftijd, zoon van Egbert LUCHIES en Geesjen OKKEN.
4.
Sjoukje BRUINSMA, geboren op 05‑08‑1853 te Westerbork, overleden op 28‑01‑1917 te Emmen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑10‑1879 te Westerbork met Jan ROTMENSEN, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 12‑08‑1852 te Westerbork, overleden op 11‑06‑1900 te Westerbork op 47-jarige leeftijd, zoon van Hendrik ROTMENSEN, klerenmaker, en Geesje KORNELIS.
5.
Bruin BRUINSMA (zie VII.42).
6.
Jochem BRUINSMA, arbeider, geboren op 28‑07‑1858 om 22.00 uur te Hoogeveen, overleden op 18‑09‑1932 te Emmen op 74-jarige leeftijd.
7.
Geeske BRUINSMA, geboren op 11‑11‑1860 om 07.00 uur te Hoogeveen, overleden op 04‑02‑1922 om 21.00 uur te Hoogeveen op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑03‑1885 te Oosterhesselen met Pieter Hessels MEKKES, 26 jaar oud, geboren op 16‑12‑1858 te Ooststellingwerf, overleden op 11‑07‑1927 om 00.30 uur te Hoogeveen op 68-jarige leeftijd, zoon van Hessel Jans MEKKES en Farduw Jans HAAISMA. {Hij is later gehuwd op 65-jarige leeftijd op 09‑04‑1924 te Hoogeveen met Jentje ten CATE, overleden op 05‑11‑1951 te Emmen, dochter van Hendrik ten CATE en Geesje GRUPPEN. {Zij was eerder gehuwd op 07‑05‑1898 te Hoogeveen, gescheiden na 25 jaar op 01‑06‑1923 te Hoogeveen van Hendrik KNOL, zoon van Kier KNOL en Geertien HOEKMAN.}}
8.
Janke BRUINSMA, geboren op 24‑06‑1864 om 07.00 uur te Hoogeveen, overleden op 15‑03‑1926 te Oosterhesselen op 61-jarige leeftijd, begraven te Geesbrug.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑04‑1887 te Oosterhesselen met Jan van der WEIDE, 22 jaar oud, geboren op 14‑10‑1864 om 14.00 uur te Hoogeveen, overleden op 14‑09‑1934 te Oosterhesselen op 69-jarige leeftijd, begraven te Geesbrug, zoon van Jan van der WEIDE en Jentje OKKEN.

VI.19
Rense (Rinze) Meines BRUINSMA, geboren op 16‑03‑1808 te Hemrik, gedoopt (Hervormde gmeente) op 20‑03‑1808 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 08‑09‑1865 te Ooststellingwerf op 57-jarige leeftijd, zoon van Meyne (Meine) Rinzes BRUINSMA (zie V.10) en Maayke (Maaike, Maike) Annes ZWART.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15‑05‑1841 te Opsterland met Hiltje Thees VEENEMA (Venema), 26 jaar oud, geboren op 19‑02‑1815 te Opsterland, overleden op 30‑11‑1891 te Ooststellingwerf op 76-jarige leeftijd, dochter van Thee Eizes VEENEMA en Antje (Sjutje, Sjoerdje) AINZES (Annes).
Uit dit huwelijk:
1.
Sjoertje BRUINSMA, geboren op 14‑04‑1844 te Opsterland, overleden op 10‑06‑1926 te Ooststellingwerf op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑05‑1869 te Ooststellingwerf met Johannes Berends de JONG, 31 jaar oud, geboren op 22‑05‑1837 te Weststellingwerf, overleden op 19‑02‑1910 te Ooststellingwerf op 72-jarige leeftijd, zoon van Berend Johannes de JONG en Loltje ALBERTS.
2.
Wypkjen BRUINSMA, geboren op 13‑06‑1846 te Opsterland, overleden op 11‑02‑1921 te Ooststellingwerf op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑04‑1870 te Ooststellingwerf met Willem Heines GRUPSTRA, 26 jaar oud, geboren op 20‑08‑1843 te Schoterland, overleden op 12‑12‑1920 te Ooststellingwerf op 77-jarige leeftijd, zoon van Heine Jans GUPSTRA en Tjitske Willems BOSMA.
3.
Meine BRUINSMA, geboren op 12‑05‑1849 te Opsterland, overleden op 03‑02‑1889 te Ooststellingwerf op 39-jarige leeftijd.
4.
Thae (Thee) BRUINSMA, geboren op 29‑04‑1852 te Schoterland, overleden op 24‑07‑1874 te Ooststellingwerf op 22-jarige leeftijd.
5.
Anne BRUINSMA (zie VII.55).

VI.23
Evert Wobbes BRUINSMA, geboren op 08‑06‑1807 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 21‑06‑1807 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 14‑04‑1857 te Ooststellingwerf op 49-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Rinzes BRUINSMA (zie V.13) en Ebeltje (Ybeltje, Iebeltje) EVERTS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑05‑1835 te Opsterland met Jantje (Janke) Meines BRUINSMA, 31 jaar oud, geboren op 19‑11‑1803 te Wijnjeterp, gedoopt (Hervormde gemeente) op 25‑12‑1803 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, overleden op 09‑07‑1879 te Ooststellingwerf op 75-jarige leeftijd, dochter van Meyne (Meine) Rinzes BRUINSMA (zie V.10) en Jantje (Janke) ENGBERTS (Egberts).
Uit dit huwelijk:
1.
Iebeltje BRUINSMA, geboren op 04‑01‑1839 te Opsterland, overleden op 12‑04‑1915 te Emmen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08‑01‑1864 te Ooststellingwerf met Arend STUIVER, 28 jaar oud, geboren op 03‑08‑1835 te Opsterland, overleden op 28‑05‑1871 te Ooststellingwerf op 35-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks STUIVER en Antje Jans BLOK.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 14‑12‑1872 te Ooststellingwerf met Giel (Machiel, Michiel) Andries WIELING (Vrieling), 45 jaar oud, arbeider, geboren op 01‑12‑1827 te Opsterland, overleden op 07‑07‑1876 te Emmen op 48-jarige leeftijd, zoon van Andries Ates WIELING en Janke Jitzes WIJNSTRA. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑03‑1856 te Ooststellingwerf met Rinske Wytses HOGEVEEN (Hoogeveen), 25 jaar oud, geboren op 24‑10‑1830 te Opsterland, overleden op 01‑04‑1869 te Ooststellingwerf op 38-jarige leeftijd, dochter van Wytze Jurjens HOGEVEEN en Willemke Jans JANSMA.}
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 23‑09‑1887 te Emmen met Jan JURJENS, arbeider, geboren te Ulsen (Duitsland), overleden op 18‑10‑1906 te Emmen, zoon van Janna JURJENS. {Hij was eerder gehuwd op 01‑11‑1867 te Stad Hardenberg met Zwaantje LEFERINK, arbeidster, geboren te Veldhuizen (Pruisen), dochter van Berend LEFERINK en Truij BLIKKERS.}
2.
Jantje Everts BRUINSMA, geboren op 04‑10‑1840 te Ooststellingwerf, overleden op 20‑05‑1881 te Smilde op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03‑03‑1871 te Ooststellingwerf met Egbert Kornelis de HAAN, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 31‑10‑1844 te Ooststellingwerf, overleden op 03‑01‑1907 te Emmen op 62-jarige leeftijd, zoon van Kornelis Egberts de HAAN en Jantje Wijtses de JONGE.
3.
Sjoukjen Everts BRUINSMA, geboren op 03‑10‑1844 te Ooststellingwerf, overleden op 04‑05‑1845 te Ooststellingwerf, 213 dagen oud.

VI.25
Rinse (Rinze) BRUINSMA, geboren op 30‑10‑1813 te Opsterland, overleden op 07‑09‑1855 te Opsterland op 41-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Rinzes BRUINSMA (zie V.13) en Ebeltje (Ybeltje, Iebeltje) EVERTS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑05‑1842 te Opsterland met Geesje Klaas VEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 08‑08‑1817 te Ooststellingwerf, dochter van Klaas Remmelts VEENSTRA en Klaaske HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Wobbe BRUINSMA (zie VII.64).
2.
Klaas BRUINSMA (zie VII.67).
3.
4.
Klaaske BRUINSMA, geboren op 09‑06‑1852 te Opsterland, overleden op 13‑06‑1852 te Opsterland, 4 dagen oud.
5.
Hendrik BRUINSMA, geboren op 28‑10‑1853 te Opsterland.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30‑04‑1885 te Opsterland met Tjitske DIJKSTRA, 29 jaar oud, geboren op 15‑07‑1855 te Opsterland, dochter van Jan Douwes DIJKSTRA en Jitske Andries HOFMAN.

VI.27
Geert BRUINSMA, geboren op 02‑01‑1816 te Opsterland, overleden op 29‑05‑1889 te Ooststellingwerf op 73-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Rinzes BRUINSMA (zie V.13) en Ebeltje (Ybeltje, Iebeltje) EVERTS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑05‑1841 te Opsterland met Wytske (Wietske) Arends KROM, 23 jaar oud, geboren op 18‑12‑1817 te Opsterland, dochter van Arend Gialts KROM en Antje Joekes de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Wobbe BRUINSMA (zie VII.74).
2.
Arend BRUINSMA (zie VII.76).
3.
Iebele Geerts BRUINSMA, geboren op 19‑02‑1846 te Ooststellingwerf, overleden op 16‑07‑1847 te Ooststellingwerf op 1-jarige leeftijd.
4.
Ybele Geerts BRUINSMA (zie VII.79).
5.
Gjalt Geerts BRUINSMA, geboren op 16‑12‑1850 te Ooststellingwerf, overleden op 18‑12‑1920 te Schoterland op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑05‑1879 te Schoterland met Aaltje VEENBAAS, 30 jaar oud, geboren op 14‑02‑1849 te Schoterland, overleden op 11‑11‑1921 te Schoterland op 72-jarige leeftijd, dochter van Hans Annes VEENBAAS en Grietje Klazes BILYAM.
6.
Anne Geerts BRUINSMA (zie VII.83).
7.
Sjouwkje (Sjoukje) Geerts BRUINSMA, geboren op 02‑02‑1857 te Ooststellingwerf, overleden op 10‑04‑1883 te Ooststellingwerf op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑05‑1881 te Ooststellingwerf met Auke Adams VONDELING, 24 jaar oud, geboren op 22‑03‑1857 te Ooststellingwerf, zoon van Adam VONDELING en Martje Klazes REINDERS. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑05‑1886 te Ooststellingwerf met Bontje EISINGA (Eisenga), 22 jaar oud, geboren op 05‑08‑1863 te Ooststellingwerf, overleden op 15‑02‑1941 te Ooststellingwerf op 77-jarige leeftijd, dochter van Hette Ruurds EISINGA en Renske Jans OOSTERBAAN.}
8.
Joeke BRUINSMA (zie VII.87).
9.
Rinze BRUINSMA (zie VII.89).

VI.32
Jochum (Jochem) Bruins BRUINSMA, arbeider, geboren op 25‑01‑1816 om 24.00 uur te Lippenhuizen, overleden op 09‑11‑1887 om 20.00 uur te Westerbork op 71-jarige leeftijd, zoon van Bruin (Brun) Rinses BRUINSMA (zie V.20) en Sijke Jochums de GROOT, arbeidster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14‑02‑1841 te Grietenij Ooststellingwerf met Wijtske (Wietsche Rintzes, Wietske Renzes) Rinses HOGEVEEN (Hoogeveen), 25 jaar oud, arbeidersche, geboren op 20‑03‑1815 om 19.00 uur te Lippenhuizen, overleden op 22‑07‑1886 om 01.00 uur te Westerbork op 71-jarige leeftijd, dochter van Rinse (Rinze) Everts HOGEVEEN en Martjen (Martje, Margje, Martzen) Douwes van der ZWAAG, arbeidersche.
Uit dit huwelijk:
1.
Sijke Jochems BRUINSMA, geboren op 26‑08‑1842 te Ooststellingwerf, overleden op 01‑10‑1900 te Westerbork op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑11‑1863 te Westerbork met Anne VEENSTRA, 23 jaar oud, arbeider, gedoopt op 30‑09‑1840 te Opsterland, overleden op 09‑08‑1901 om 12.00 uur te Westerbork op 60-jarige leeftijd, zoon van Eite Annes VEENSTRA en Froukje Arjens de KLEINE.
2.
Rinske Jochems BRUINSMA, geboren op 31‑10‑1846 te Ooststellingwerf, overleden op 21‑01‑1895 te Westerbork op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 15‑11‑1888 te Westerbork met Jan Hindrik LIST, 54 jaar oud, smid, geboren op 18‑03‑1834 te Neuenhaus (Duitsland), overleden op 12‑05‑1901 te Westerbork op 67-jarige leeftijd, zoon van Berend LIST en Geertruida LIST. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑06‑1859 te Hoogeveen met Hendrikje RIDDERINKHOF, 28 jaar oud, geboren op 21‑08‑1830 te Zwartsluis, overleden op 24‑05‑1888 te Westerbork op 57-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans RIDDERINKHOF en Wobbigje Alberts NEEFJES. Hij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 28‑03‑1896 te Westerbork met Cornelia WIELINK, geboren te Avereest, dochter van Cornelis WIELINK, arbeider, en Grietje ASKUS, arbeidster. {Zij was eerder gehuwd op 24‑04‑1865 te Avereest met Jan BAKKER, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 14‑09‑1834 om 18.00 uur te Hoogeveen, overleden op 26‑05‑1895 te Westerbork op 60-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans BAKKER, turfmaker, arbeider, en Aaltjen Jans DOLDERSUM.}}
3.
5.
Meine Jochems BRUINSMA, geboren op 26‑02‑1856 te Ooststellingwerf, overleden op 21‑07‑1856 te Ooststellingwerf, 146 dagen oud.
6.
Cornelia BRUINSMA, geboren op 28‑11‑1859 te Ooststellingwerf, overleden op 14‑08‑1926 te Westerbork op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑02‑1884 te Westerbork met Gerrit PIETERS, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 11‑08‑1860 om 18.00 uur te Hoogeveen, overleden op 26‑02‑1923 te Westerbork op 62-jarige leeftijd, zoon van Albert PIETERS en Beertje de JONGE.

VI.34
Rinze BRUINSMA, geboren op 23‑10‑1818 te Opsterland, overleden op 04‑03‑1900 te Ooststellingwerf op 81-jarige leeftijd, zoon van Bruin (Brun) Rinses BRUINSMA (zie V.20) en Sijke Jochums de GROOT, arbeidster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑05‑1844 te Ooststellingwerf met Sjoukjen Fokkes de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 18‑09‑1819 te Opsterland, dochter van Fokke Hendriks de VRIES en Kneliske (Korneliske Rinses) Renses BRUINSMA, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.
Bruin Rinses BRUINSMA, geboren op 14‑02‑1848 te Ooststellingwerf, overleden op 08‑07‑1898 te Ooststellingwerf op 50-jarige leeftijd.
2.
Fokke Rinses BRUINSMA (zie VII.103).
3.
Syke Rinzes BRUINSMA, geboren op 04‑03‑1854 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑05‑1877 te Ooststellingwerf met Tjibbe Jochems de GROOT, 24 jaar oud, geboren op 25‑08‑1852 te Ooststellingwerf, zoon van Jochem Tjibbes de GROOT en Trijntje Jans ZWART.
4.
Tjerk Rinzes BRUINSMA, geboren op 02‑11‑1857 te Ooststellingwerf, overleden op 14‑03‑1929 te Emmen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 23‑04‑1880 te Ooststellingwerf met Jacoba Reinders TIMMERMAN, 23 jaar oud, geboren op 08‑06‑1856 te Ooststellingwerf, overleden op 08‑06‑1884 te Ooststellingwerf op 28-jarige leeftijd, dochter van Reinder Adolfs TIMMERMAN en Antje Gerrits OOSTERHOF.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 16‑08‑1889 te Ooststellingwerf met Aaltje Laurens de KLEIN, 41 jaar oud, geboren op 29‑06‑1848 te Ooststellingwerf, overleden op 01‑08‑1924 te Emmen op 76-jarige leeftijd, dochter van Laurens Durks de KLEIN en Aaltje Iebeles BOS. {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑04‑1874 te Ooststellingwerf met Jacob (Jakob) Johannes van der VELDE, geboren te Marum, overleden op 27‑09‑1881 te Ooststellingwerf, zoon van Jannes (Johannes) Alberts van der VELDE, arbeider, en Grietje Jacobs SLAGTER.}
5.
Korneliske BRUINSMA, geboren op 28‑11‑1860 te Ooststellingwerf, overleden op 26‑10‑1933 te Ooststellingwerf op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23‑04‑1880 te Ooststellingwerf met Anne GRAAFSTRA, 21 jaar oud, geboren op 22‑05‑1858 te Ooststellingwerf, overleden op 12‑10‑1935 te Ooststellingwerf op 77-jarige leeftijd, zoon van Thijs Jans GRAAFSTRA en Jantje Dirks HALMA.

VI.37
Meine BRUINSMA, geboren op 12‑08‑1823 te Opsterland, overleden op 20‑07‑1900 te Ooststellingwerf op 76-jarige leeftijd, zoon van Bruin (Brun) Rinses BRUINSMA (zie V.20) en Sijke Jochums de GROOT, arbeidster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑04‑1848 te Ooststellingwerf met Martzen (Martsen) Jans BERGSMA, 25 jaar oud, geboren op 19‑01‑1823 te Opsterland, overleden op 19‑04‑1901 te Ooststellingwerf op 78-jarige leeftijd, dochter van Jan Engberts BERGSMA en Geeske Jacobs HERDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Sijke Meines BRUINSMA, geboren op 05‑11‑1850 te Ooststellingwerf, overleden op 28‑03‑1913 te Emmen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑11‑1873 te Ooststellingwerf met Syger (Sijger) Hendriks de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 05‑03‑1850 te Ooststellingwerf, overleden op 20‑12‑1929 te Ooststellingwerf op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Sygers de VRIES en Gepke Jakobs BAAS.
2.
Bruin Meines BRUINSMA (zie VII.114).
3.
Geeske BRUINSMA, geboren op 18‑02‑1860 te Ooststellingwerf, overleden op 22‑07‑1860 te Ooststellingwerf, 155 dagen oud.
4.
Geeske BRUINSMA, geboren op 14‑06‑1861 te Ooststellingwerf.
5.
Antje BRUINSMA, geboren op 17‑06‑1863 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑03‑1885 te Ooststellingwerf met Harmen OLDERSMA, 23 jaar oud, geboren op 25‑05‑1861 te Ooststellingwerf, overleden op 11‑02‑1927 te Ooststellingwerf op 65-jarige leeftijd, zoon van Oebele Lieuwes OLDERSMA en Jeltje Harmens de JONG. {Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 25‑03‑1905 te Smilde met Trijntje KRUIMS, 34 jaar oud, geboren op 11‑06‑1870 te Smilde, dochter van Bouwe KRUIMS, arbeider, en Aaltje HULST. {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑04‑1894 te Smilde met Dirk Paulus KONIGERS, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 20‑12‑1869 te Groningen, overleden op 28‑01‑1903 te Smilde op 33-jarige leeftijd, zoon van Petrus Hermannus Theodorus KONIGERS en Margaretha Gertuda WOLF.}}
6.
Egbertje BRUINSMA, geboren op 03‑11‑1864 te Ooststellingwerf, overleden op 23‑11‑1864 te Ooststellingwerf, 20 dagen oud.
7.
Tjibbe BRUINSMA, geboren op 03‑11‑1864 te Ooststellingwerf, overleden op 22‑11‑1864 te Ooststellingwerf, 19 dagen oud.

VI.39
Tjibbe BRUINSMA, geboren op 11‑11‑1825 te Opsterland, overleden op 30‑04‑1906 te Ooststellingwerf op 80-jarige leeftijd, zoon van Bruin (Brun) Rinses BRUINSMA (zie V.20) en Sijke Jochums de GROOT, arbeidster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12‑05‑1850 te Ooststellingwerf met Janke Pieters HERDER, 22 jaar oud, geboren op 16‑09‑1827 te Opsterland, overleden op 31‑05‑1923 te Ooststellingwerf op 95-jarige leeftijd, dochter van Pieter Jacobs HERDER en Aaltjen Binnes de VOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Bruin Tjibbes BRUINSMA (zie VII.122).
2.
Aaltje Tjibbes BRUINSMA, geboren op 17‑11‑1853 te Ooststellingwerf, overleden op 10‑01‑1878 te Ooststellingwerf op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑05‑1877 te Ooststellingwerf met Geert MEYER (Meijer), geboren te Leek, overleden op 16‑04‑1931 te Emmen, zoon van Wolter Ottes MEYER en Tiettje Gerrits de VRIES. {Hij is later gehuwd op 31‑01‑1880 te Ooststellingwerf met Annegien HOOGENBERG (Hoogeberg), 19 jaar oud, geboren op 30‑06‑1860 te Emmen, overleden op 26‑12‑1926 te Emmen op 66-jarige leeftijd, dochter van Liewe HOOGENBERG, arbeider, en Trijntje HOFSTE, arbeidster.}
3.
Pieter Tjibbes BRUINSMA (zie VII.126).
4.
Karst BRUINSMA (zie VII.129).
5.
Jacob BRUINSMA (zie VII.131).
6.
Sijke BRUINSMA, geboren op 30‑07‑1866 te Ooststellingwerf, overleden op 29‑12‑1936 te Emmen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26‑04‑1889 te Ooststellingwerf met Koop MOES, 23 jaar oud, geboren op 24‑06‑1865 te Smilde, overleden op 05‑09‑1892 te Ooststellingwerf op 27-jarige leeftijd, zoon van Willem MOES en Fredrika BAKKER.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 13‑07‑1894 te Ooststellingwerf met Melle TUIK, 29 jaar oud, geboren op 15‑08‑1864 te Emmen, overleden op 20‑12‑1943 te Emmen op 79-jarige leeftijd, zoon van Geele Geeles TUIK, arbeider, en Hiltje Klazes WOLDA (Walda), arbeidster.
7.
Lieuwkje BRUINSMA, geboren op 02‑09‑1869 te Ooststellingwerf, overleden op 23‑02‑1938 te Ooststellingwerf op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑03‑1892 te Ooststellingwerf met Kornelis JOUSTRA, 21 jaar oud, geboren op 15‑06‑1870 te Ooststellingwerf, overleden op 24‑09‑1942 te Groningen op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan Gellius JOUSTRA en Aukje POOL.

VI.48
Karste (Karst) Bruins BRUINSMA, arbeider, geboren op 24‑09‑1836 te Ooststellingwerf, overleden op 04‑12‑1893 te Emmen op 57-jarige leeftijd, zoon van Bruin (Brun) Rinses BRUINSMA (zie V.20) en Sijke Jochums de GROOT, arbeidster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑03‑1863 te Ooststellingwerf met Tietje Ebeles BOS, 23 jaar oud, geboren op 13‑04‑1839 te Ooststellingwerf, overleden op 18‑10‑1897 te Emmen op 58-jarige leeftijd, dochter van Ebele Sikkes BOS en Baukje Kornelis BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Bruin BRUINSMA (zie VII.138).
2.
Baukje BRUINSMA, arbeidster, geboren op 26‑11‑1865 te Ooststellingwerf, overleden op 13‑11‑1918 te Emmen op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑04‑1893 te Emmen met Harm (Herm) STOFFERS, arbeider, geboren te Ambt Hardenberg, overleden op 15‑12‑1925 te Groningen, zoon van Jan STOFFERS, arbeider, en Jennigje ROUWE.
3.
Ebele BRUINSMA, geboren op 19‑06‑1868 te Ooststellingwerf, overleden op 05‑07‑1868 te Ooststellingwerf, 16 dagen oud.
4.
Jochem BRUINSMA, geboren op 19‑06‑1868 te Ooststellingwerf, overleden op 26‑06‑1868 te Ooststellingwerf, 7 dagen oud.
5.
Sijke BRUINSMA, geboren op 31‑08‑1869 te Ooststellingwerf, overleden op 29‑06‑1926 te Emmen op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑04‑1893 te Emmen met Wiebe de JONG, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 09‑11‑1869 te Sleen, overleden op 29‑06‑1926 te Emmen op 56-jarige leeftijd, zoon van Pier Wiebes de JONG en Antje van der VEEN.
6.
Ebele BRUINSMA (zie VII.146).
7.
Hinke BRUINSMA, geboren op 10‑01‑1875 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03‑11‑1904 te Groningen met Onno Jan van KAMMEN, barbier, geboren te Groningen, zoon van Jan van KAMMEN, timmerman, en Geertje KLAMER.
8.
Geertje BRUINSMA, geboren op 31‑10‑1877 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑11‑1900 te Emmen met Geert van BRUGGEN, schipper, geboren te Appingedam, overleden op 25‑07‑1944 te Zwolle, zoon van Anthonie van BRUGGEN en Grietje van DRIEZUM.
9.
Sjoukje BRUINSMA, geboren op 20‑11‑1879 te Ooststellingwerf.
10.
Sikke BRUINSMA, geboren op 25‑08‑1883 te Ooststellingwerf, overleden op 19‑06‑1884 te Ooststellingwerf, 299 dagen oud.

VII.1
Lambert BRUINSMA, schipper, geboren op 14‑01‑1833 te Smilde, overleden op 16‑11‑1904 te Zevenbergen op 71-jarige leeftijd, zoon van Rinze (Rense) Lammerts BRUINSMA (zie VI.3) en Aafien (Aafje) MIDDELBOS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑10‑1858 te Steenwijkerwold met Femmigje BIJKERK, geboren te Steenwijkerwold, overleden op 07‑10‑1913 te Meppel, dochter van Jakob BIJKERK en Jentje Jans KOLLEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Aafien BRUINSMA, geboren 1860 te Steenwijk, overleden op 07‑06‑1861 te Duiven.
2.
Rense BRUINSMA (zie VIII.2).
3.
Jacob BRUINSMA, geboren op 16‑07‑1866 te Opsterland.
4.
Aafje BRUINSMA, geboren 1871 te Zwolle, overleden op 30‑01‑1872 te Heeteren.
5.
Bertus BRUINSMA, schippersknecht, geboren op 30‑10‑1879 te Utrecht, overleden op 21‑04‑1900 te Meppel op 20-jarige leeftijd.

VII.16
Jochem Lammerts BRUINSMA, arbeider, geboren op 14‑10‑1855 te Ooststellingwerf, overleden op 11‑07‑1924 te Emmen op 68-jarige leeftijd, zoon van Lammert BRUINSMA (zie VI.12) en Sjoukjen Tjibbes de GROOT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07‑05‑1886 te Ooststellingwerf met Klaaske Annes VEENSTRA, 30 jaar oud, arbeidster, geboren op 08‑11‑1855 te Ooststellingwerf, overleden op 25‑10‑1928 te Emmen op 72-jarige leeftijd, dochter van Anne Annes VEENSTRA en Janke Siegers de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Sjoukje BRUINSMA, geboren op 29‑02‑1888 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑09‑1912 te Emmen met Berend BERGMEESTER, 29 jaar oud, geboren op 05‑07‑1883 te Odoorn, zoon van Willem BERGMEESTER, landbouwer, en Henderika Harmina RUIJS.
2.
Janke BRUINSMA, geboren op 02‑11‑1889 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑08‑1912 te Emmen met Berend Hendrik KNORREN, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 27‑03‑1890 te Emmen, overleden op 19‑12‑1925 te Emmen op 35-jarige leeftijd, zoon van Jan KNORREN, arbeider, en Maria MOES.
3.
Lammert BRUINSMA, geboren op 26‑05‑1891 te Ooststellingwerf, overleden op 01‑07‑1891 te Ooststellingwerf, 36 dagen oud.
4.
Lammert BRUINSMA, geboren op 02‑01‑1894 te Ooststellingwerf, overleden op 12‑01‑1901 te Emmen op 7-jarige leeftijd.
5.
Anne BRUINSMA (zie VIII.13).
6.
Sietske BRUINSMA, geboren op 08‑08‑1900 te Emmen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08‑05‑1920 te Emmen met Albert OOST, 24 jaar oud, geboren op 13‑01‑1896 te Emmen, zoon van Trientje OOST, arbeidster.

VII.18
Jan Eizes BRUINSMA, geboren op 15‑02‑1845 te Ooststellingwerf, overleden op 07‑04‑1905 te Ooststellingwerf op 60-jarige leeftijd, zoon van Eise (Eize) Karstes BRUINSMA (zie VI.14) en Jacobjen Jans BERGSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑04‑1870 te Ooststellingwerf met Goitske Hendriks LEFFRING, 29 jaar oud, geboren op 26‑01‑1841 te Ooststellingwerf, overleden op 27‑02‑1901 te Ooststellingwerf op 60-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Poppes LEFFRING en Wietske Libbes OOST.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobje BRUINSMA, geboren op 01‑09‑1873 te Ooststellingwerf, overleden op 26‑02‑1932 te Ooststellingwerf op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑04‑1899 te Ooststellingwerf met Hendrik Gerrit HOOGEVEEN, 27 jaar oud, geboren op 27‑09‑1871 te Ooststellingwerf, overleden op 04‑05‑1933 te Ooststellingwerf op 61-jarige leeftijd, zoon van Wytze Wiebes HOOGEVEEN en Meintje Geerts RUITER.
2.
Hendrik BRUINSMA, geboren op 02‑03‑1877 te Ooststellingwerf.
3.
Eize BRUINSMA, geboren op 04‑10‑1879 te Ooststellingwerf.

VII.20
Karst Eises BRUINSMA, geboren op 08‑07‑1848 te Ooststellingwerf, overleden op 21‑04‑1890 te Ooststellingwerf op 41-jarige leeftijd, zoon van Eise (Eize) Karstes BRUINSMA (zie VI.14) en Jacobjen Jans BERGSMA.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03‑03‑1882 te Ooststellingwerf met Baukje Aukes BRUINSMA, 25 jaar oud, geboren op 03‑11‑1856 te Ooststellingwerf, overleden op 18‑10‑1942 te Hoogeveen op 85-jarige leeftijd, dochter van Auke Willems BRUINSMA en Geertje Ebeles BOS. {Zij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29‑05‑1891 te Ooststellingwerf met Engbert JONGBLOED, 30 jaar oud, geboren op 22‑08‑1860 te Smilde, overleden op 01‑11‑1916 te Ooststtellingwerf op 56-jarige leeftijd, zoon van Sake JONGBLOED, landbouwer, en Margje Henderika JONKERS.}
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje BRUINSMA, geboren op 23‑06‑1883 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑12‑1909 te Utingeradeel met Karel de VRIES, 30 jaar oud, geboren op 28‑09‑1879 te Schoterland, zoon van Pieter de VRIES en Hendrikje KRAMER.
2.
Eise BRUINSMA (zie VIII.23).
3.
Aukje BRUINSMA, geboren op 21‑09‑1888 te Ooststellingwerf, overleden op 05‑01‑1953 op 64-jarige leeftijd, begraven te Huizum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑01‑1911 te Ooststellingwerf met Theodorus LIEVESTROO, geboren te Raalte, overleden op 25‑02‑1971, begraven te Huizum, zoon van Hendrik LIEVESTRO0 en Marrigien JOLINK.
4.
Jacobje BRUINSMA, geboren op 10‑12‑1890 te Ooststellingwerf.

VII.26
Sietze BRUINSMA, arbeider, geboren op 14‑12‑1861 te Ooststellingwerf, overleden op 27‑02‑1936 te Emmen op 74-jarige leeftijd, zoon van Eise (Eize) Karstes BRUINSMA (zie VI.14) en Hinke Tjebbes de GROOT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑02‑1884 te Emmen met Henderkien BOERS, 22 jaar oud, arbeidster, geboren op 05‑07‑1861 te Smilde, overleden op 11‑01‑1937 te Emmen op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan BOERS, arbeider, en Hilligje KARST.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan BRUINSMA, geboren op 06‑04‑1886 te Emmen, overleden op 27‑04‑1886 te Emmen, 21 dagen oud.
2.
Hinke BRUINSMA, geboren op 24‑08‑1887 te Emmen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28‑03‑1907 te Emmen met Hendrik BOS, 20 jaar oud, geboren op 12‑04‑1886 te Emmen, zoon van Anne BOS, arbeider, en Jantien DOEK.
3.
Hillechien BRUINSMA, arbeidster, geboren op 28‑07‑1891 te Emmen, overleden op 13‑11‑1918 te Emmen op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑03‑1914 te Emmen met Marchinus FEUNEKES, 24 jaar oud, geboren op 27‑05‑1889 te Borger, zoon van Harm FEUNEKES, arbeider, en Zwaantje DRENTH, arbeidster. {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11‑11‑1922 te Emmen met Barbera HAAK, 34 jaar oud, geboren op 23‑07‑1888 te Borger, dochter van Arend HAAK en Janna SPRINGER. {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04‑05‑1911 te Emmen met Jan NIJENMANTING, geboren te Emmen, zoon van Jan NIJENMANTING en Geertje de GRAAF.}}
4.
Jantien BRUINSMA, geboren op 28‑07‑1891 te Emmen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14‑03‑1912 te Emmen met Hendrik WITHAAR, geboren te Gramsbergen.
5.
Eise BRUINSMA, geboren op 20‑11‑1893 te Emmen, overleden op 03‑05‑1904 te Emmen op 10-jarige leeftijd.
6.
Johanna BRUINSMA, geboren op 12‑01‑1897 te Emmen, overleden op 12‑06‑1897 te Emmen, 151 dagen oud.
7.
Gooitske BRUINSMA, geboren op 12‑01‑1897 te Emmen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑09‑1919 te Emmen met Johan van VEENEN, geboren te Bielefeld, zoon van Hendrik van VEENEN en Geertje TIBBE.

VII.36
Karst Bruins BRUINSMA, arbeider, geboren op 09‑07‑1848 te Ooststellingwerf, overleden op 16‑05‑1914 te Oosterhesselen op 65-jarige leeftijd, zoon van Bruin Karstes BRUINSMA (zie VI.17) en Hinke Bruins BRUINSMA (zie VI.36).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑03‑1878 te Westerbork met Annigje GRITTER, 25 jaar oud, geboren op 03‑02‑1853 om 04.00 uur te Hoogeveen, overleden op 14‑01‑1880 te Westerbork op 26-jarige leeftijd, dochter van Christoffer GRITTER en Hilligje` BENJAMINS.
Uit dit huwelijk:
1.
Bruin Karst BRUINSMA, geboren op 23‑12‑1878 te Westerbork, overleden op 27‑02‑1880 te Beilen op 1-jarige leeftijd.

VII.42
Bruin BRUINSMA, arbeider, geboren op 14‑11‑1855 om 09.00 uur te Hoogeveen, overleden op 21‑12‑1931 om 04.00 uur te Hoogeveen op 76-jarige leeftijd, zoon van Bruin Karstes BRUINSMA (zie VI.17) en Hinke Bruins BRUINSMA (zie VI.36).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20‑04‑1889 te Hoogeveen met Woltertje HEUVELMAN, 21 jaar oud, winkelierster/caféhoudster, geboren op 26‑09‑1867 om 22.30 uur te Hoogeveen, overleden op 19‑04‑1957 te Hoogeveen op 89-jarige leeftijd, dochter van Marten HEUVELMAN en Jentje OOSTERVEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Bruin BRUINSMA (zie VIII.40).
2.
Jenne BRUINSMA (zie VIII.42).
3.
Hinke BRUINSMA, geboren op 09‑02‑1894 te Oosterhesselen, overleden op 01‑08‑1979 te Westerbork op 85-jarige leeftijd, begraven te Nieuweroord.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑07‑1916 te Hoogeveen met Pieter BEEKELAAR, overleden op 23‑12‑1980 om 19.00 uur te Westerbork, begraven op 27‑12‑1980 te Nieuweroord, zoon van Pieter BEEKELAAR, arbeider, en Aaltje LUCHIES.
4.
Margje BRUINSMA, geboren op 20‑06‑1896 om 13.00 uur te Hoogeveen, overleden op 24‑11‑1918 te Westerbork op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14‑05‑1916 te Hoogeveen met Marinus SLOMP, 23 jaar oud, geboren op 23‑12‑1892 te Westerbork, zoon van Gerrit SLOMP, arbeider, en Maria KLOK.
5.
Woltertje BRUINSMA, geboren op 28‑10‑1898 om 21.00 uur te Hoogeveen, overleden op 24‑05‑1986 te Westerbork op 87-jarige leeftijd, begraven op 29‑05‑1986 te Nieuweroord.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18‑01‑1919 te Hoogeveen met Anne JANSEN, 29 jaar oud, geboren op 18‑09‑1889 te Westerbork, overleden op 30‑07‑1981 te Westerbork op 91-jarige leeftijd, begraven op 04‑08‑1981 te Nieuweroord, zoon van Jan JANSEN en Wietske VEENSTRA.
6.
Sijkje BRUINSMA, geboren op 30‑06‑1901 om 07.00 uur te Hoogeveen, overleden op 03‑08‑1981 te Hoogeveen op 80-jarige leeftijd, begraven op 07‑08‑1981 te Hollandscheveld.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16‑04‑1921 te Hoogeveen met Egbert OTTEN, 20 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 09‑12‑1900 om 23.00 uur te Hoogeveen, overleden op 29‑05‑1954 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd, begraven op 03‑06‑1954 te Hollandscheveld, zoon van Jan OTTEN, arbeider, landbouwer, en Femmigje de JONGE.
7.
Bruin Karst BRUINSMA, geboren op 16‑04‑1904 te Hoogeveen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑05‑1930 te Hoogeveen, gescheiden na 44 jaar op 03‑07‑1974 te Hoogeveen van Luttje OTTEN, geboren 1909 te Hoogeveen, dochter van Derk OTTEN en Hendrika ZWIEP.
8.
Karst BRUINSMA, geboren op 23‑12‑1907 te Hoogeveen, overleden op 04‑10‑1908 te Hoogeveen, 286 dagen oud.

VII.55
Anne BRUINSMA, arbeider, geboren op 15‑11‑1856 te Schoterland, overleden op 08‑09‑1938 te Ooststellingwerf op 81-jarige leeftijd, zoon van Rense (Rinze) Meines BRUINSMA (zie VI.19) en Hiltje Thees VEENEMA (Venema).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18‑05‑1888 te Ooststellingwerf met Berbertje de GROOT, 25 jaar oud, geboren op 06‑06‑1862 te Ooststellingwerf, overleden op 24‑11‑1907 te Ooststellingwerf op 45-jarige leeftijd, dochter van Jochem Tjibbes de GROOT en Trijntje Jans ZWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Renze BRUINSMA, melkbesteller, geboren op 27‑01‑1889 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑12‑1915 te Den Helder met Grietje WESTER, 23 jaar oud, geboren op 19‑12‑1892 te Tietjerksteradeel, dochter van Johannes Wijbes WESTER en Antje Annes ZONNEVELD.
2.
Jochum BRUINSMA, geboren op 04‑04‑1893 te Ooststellingwerf.
3.
Hiltje BRUINSMA, geboren op 26‑04‑1896 te Ooststellingwerf, overleden op 09‑05‑1896 te Ooststellingwerf, 13 dagen oud.
4.
Trijntje BRUINSMA, geboren op 28‑06‑1898 te Ooststellingwerf.
5.
Jan BRUINSMA, geboren circa 1905, overleden op 13‑03‑1927 te Ooststellingwerf.

VII.64
Wobbe BRUINSMA, geboren op 10‑02‑1843 te Opsterland, overleden op 03‑02‑1920 te Schoterland op 76-jarige leeftijd, zoon van Rinse (Rinze) BRUINSMA (zie VI.25) en Geesje Klaas VEENSTRA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 23‑09‑1869 te Opsterland met Antje Klazes FOKKEMA, 23 jaar oud, geboren op 30‑04‑1846 te Ooststellingwerf, overleden op 19‑12‑1877 te Opsterland op 31-jarige leeftijd, dochter van Klaas Everts FOKKEMA en Trijntje Kornelis KATSMA.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 07‑10‑1885 te Opsterland met Trijntje BOSMA, 23 jaar oud, geboren op 27‑01‑1862 te Schoterland, overleden op 05‑04‑1890 te Schoterland op 28-jarige leeftijd, dochter van Doekele Imkes BOSMA en Wobbigjen Jeeps PLANTENGA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Rinze BRUINSMA, geboren op 09‑07‑1870 te Opsterland, overleden op 26‑01‑1878 te Opsterland op 7-jarige leeftijd.
2.
Klaas BRUINSMA, geboren op 21‑10‑1872 te Opsterland, overleden op 22‑04‑1878 te Opsterland op 5-jarige leeftijd.
3.
Geeske BRUINSMA, geboren op 16‑10‑1875 te Opsterland, overleden op 21‑06‑1940 op 64-jarige leeftijd, begraven te Jubbega-Schurega.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01‑06‑1902 te Schoterland met Pieter BAKKER, 30 jaar oud, geboren op 22‑01‑1872 te Opsterland, zoon van Hendrik Hendriks BAKKER en Berentje Freerks van ZWOL.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Rinskje BRUINSMA, geboren op 13‑05‑1888 te Schoterland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑10‑1912 te Schoterland met Molle EYER, 31 jaar oud, geboren op 21‑04‑1881 te Schoterland, zoon van Roel EYER en Fogeltje MULDER.

VII.67
Klaas BRUINSMA, geboren op 06‑08‑1845 te Opsterland, zoon van Rinse (Rinze) BRUINSMA (zie VI.25) en Geesje Klaas VEENSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29‑04‑1874 te Opsterland met Trijntje van der MEULEN, 28 jaar oud, geboren op 18‑09‑1845 te Opsterland, dochter van Brugt Annes van der MEULEN en Martentje Alberts BIJSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Rinze BRUINSMA, geboren op 23‑08‑1879 te Opsterland, overleden op 13‑09‑1879 te Opsterland, 21 dagen oud.

VII.69
Ibele (Iebele) BRUINSMA, geboren op 14‑02‑1849 te Opsterland, overleden op 30‑05‑1893 te Opsterland op 44-jarige leeftijd, zoon van Rinse (Rinze) BRUINSMA (zie VI.25) en Geesje Klaas VEENSTRA.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 31‑07‑1884 te Schoterland met Hendrikje KOOISTRA (Kootstra), 21 jaar oud, geboren op 13‑02‑1863 te Wymbritseradeel, overleden op 15‑03‑1895 te Schoterland op 32-jarige leeftijd, dochter van Lourens KOOTSTRA en Martsen (Martha Jelles) de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Lourens BRUINSMA (zie VIII.68).
2.
Rinze BRUINSMA, geboren op 03‑08‑1887 te Opsterland, overleden op 19‑11‑1887 te Opsterland, 108 dagen oud.

VII.74
Wobbe BRUINSMA, arbeider, geboren op 02‑01‑1842 te Opsterland, overleden op 07‑07‑1916 te Emmen op 74-jarige leeftijd, zoon van Geert BRUINSMA (zie VI.27) en Wytske (Wietske) Arends KROM.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑12‑1862 te Ooststellingwerf met Akke Pieters SCHAAF, 18 jaar oud, geboren op 03‑06‑1844 te Ooststellingwerf, overleden op 04‑08‑1898 te Emmen op 54-jarige leeftijd, dochter van Pieter Siebes SCHAAF en Antje Jans JONKERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Janna (Janna Frederica Wilhelmina) BRUINSMA, geboren op 06‑12‑1863 te Ooststellingwerf, overleden op 25‑04‑1917 te Ooststellingwerf op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26‑11‑1886 te Ooststellingwerf met Bonne POSMA, 24 jaar oud, geboren op 20‑08‑1862 te Schoterland, overleden op 04‑08‑1921 te Groningen op 58-jarige leeftijd, zoon van Abele Bonnes POSMA en Fokje Wiegers BAAS.
2.
Wytske (Wijtske) BRUINSMA, geboren op 12‑11‑1865 te Ooststellingwerf, overleden 1928 te Enschede.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑05‑1886 te Ooststellingwerf met Sander Theunis van der DUIN, geboren te Appelscha, overleden op 17‑02‑1941 te Enschede, zoon van Theunis Sanders van der DUIN en Aaltje Jacobs de JONG.
3.
Geert BRUINSMA, geboren op 12‑05‑1868 te Ooststellingwerf, overleden op 03‑03‑1869 te Ooststellingwerf, 295 dagen oud.
4.
Geert BRUINSMA (zie VIII.76).
5.
Pieter Sybe BRUINSMA (zie VIII.78).
6.
Antina BRUINSMA, geboren op 14‑09‑1875 te Ooststellingwerf, overleden op 19‑10‑1945 te Vlagtwedde op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08‑05‑1896 te Emmen met Hendrik KATOEN, 25 jaar oud, geboren op 26‑07‑1870 te Odoorn, zoon van Albert KATOEN en Bernadina LUTJE.
7.
Arent Rinze BRUINSMA, geboren op 04‑05‑1878 te Ooststellingwerf, overleden op 16‑05‑1878 te Ooststellingwerf, 12 dagen oud.
8.
Arent Rinze BRUINSMA (zie VIII.83).
9.
Sjoukje BRUINSMA, geboren op 07‑03‑1881 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26‑02‑1901 te Emmen met Bouke VOS, 23 jaar oud, geboren op 13‑08‑1877 te Sleen, zoon van Hendrik VOS, arbeider, en Annegien GERBERS.
10.
Kerst BRUINSMA (zie VIII.87).
11.
Ybeltje BRUINSMA, geboren op 28‑02‑1885 te Ooststellingwerf.
12.
Gelske BRUINSMA, geboren op 13‑06‑1888 te Ooststellingwerf, overleden op 14‑01‑1889 te Ooststellingwerf, 215 dagen oud.

VII.76
Arend BRUINSMA, veenbaas, geboren op 15‑11‑1843 te Opsterland, overleden op 12‑08‑1922 te Schoterland op 78-jarige leeftijd, zoon van Geert BRUINSMA (zie VI.27) en Wytske (Wietske) Arends KROM.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13‑05‑1875 te Opsterland met Janke HOGEVEEN, 26 jaar oud, geboren op 27‑04‑1849 te Opsterland, overleden op 08‑05‑1920 te Schoterland op 71-jarige leeftijd, dochter van Sierd Klazes HOGEVEEN en Anna Wouters JONGBLOED.
Uit dit huwelijk:
1.
Geert BRUINSMA, geboren op 06‑03‑1876 te Schoterland.
2.
Anna BRUINSMA, geboren op 17‑02‑1877 te Schoterland, overleden op 20‑04‑1934 te Idaard op 57-jarige leeftijd, gecremeerd te Jubbega.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑03‑1905 te Schoterland met Take Johannes POELSTRA, 24 jaar oud, geboren op 15‑05‑1880 te Tietjerksteradeel, overleden op 17‑01‑1961 op 80-jarige leeftijd, gecremeerd te Jubbega, zoon van Johannes Taekes POELSTRA en Maaike Warnders DAMKAT.
3.
Sierd BRUINSMA, geboren op 06‑02‑1879 te Schoterland, overleden op 11‑04‑1896 te Schoterland op 17-jarige leeftijd.
4.
Wietske BRUINSMA, geboren op 02‑06‑1881 te Schoterland, overleden op 12‑01‑1922 te Doorwerth op 40-jarige leeftijd.
5.
Klaas BRUINSMA, geboren op 18‑12‑1882 te Schoterland, overleden op 13‑08‑1964 op 81-jarige leeftijd, begraven te Oldeborn.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11‑07‑1913 te Utingeradeel met Rigtje KLEINSTRA, 24 jaar oud, geboren op 03‑04‑1889 te Utingeradeel, overleden op 08‑05‑1972 op 83-jarige leeftijd, begraven te Oldeborn, dochter van Gjalt Aukes KLEINSTRA en Jantje BRUINSMA.
6.
Wobbe Rinze BRUINSMA, geboren op 06‑07‑1884 te Schoterland, overleden op 07‑12‑1884 te Schoterland, 154 dagen oud.
7.
Wobbe Rinze BRUINSMA, geboren op 11‑02‑1886 te Schoterland.
8.
Sjoukje BRUINSMA, geboren op 27‑12‑1887 te Schoterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑03‑1913 te Opsterland met Roelof de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 17‑02‑1888 te Aengwirden, zoon van Andries Roelofs de VRIES en Geertje Rinzes VENEMA.
9.
Alberdina BRUINSMA, geboren op 18‑03‑1889 te Schoterland, overleden op 02‑01‑1890 te Schoterland, 290 dagen oud.

VII.79
Ybele Geerts BRUINSMA, geboren op 29‑05‑1848 te Ooststellingwerf, overleden op 27‑11‑1939 te Ooststellingwerf op 91-jarige leeftijd, zoon van Geert BRUINSMA (zie VI.27) en Wytske (Wietske) Arends KROM.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑05‑1878 te Ooststellingwerf met Johantje Aukes REINDERS, 22 jaar oud, geboren op 03‑06‑1855 te Ooststellingwerf, dochter van Auke Klazes REINDERS en Janke Roels de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Wietske BRUINSMA, geboren op 28‑04‑1879 te Ooststellingwerf.
2.
Auke BRUINSMA (zie VIII.104).
3.
Geert BRUINSMA (zie VIII.106).
4.
Janke BRUINSMA, geboren op 01‑10‑1885 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑05‑1911 te Ooststellingwerf met Hendrik STOKER, 30 jaar oud, geboren op 22‑02‑1881 te Ooststellingwerf, zoon van Gerrit Jeens STOKER en Albertje Theunis HOOGEVEEN.
5.
Sjoukje BRUINSMA, geboren op 04‑02‑1888 te Ooststellingwerf.
6.
Klaas BRUINSMA, geboren op 18‑09‑1890 te Ooststellingwerf.
7.
Wobbe BRUINSMA, geboren op 03‑11‑1892 te Ooststellingwerf.
8.
Grietje BRUINSMA, geboren op 26‑02‑1895 te Ooststellingwerf.
9.
Aaltje BRUINSMA, onderwijzeres, geboren op 20‑01‑1897 te Ooststellingwerf, overleden op 01‑06‑1950 te Apeldooorn op 53-jarige leeftijd.
10.
Arendina Gjaltine BRUINSMA, geboren op 02‑03‑1901 te Ooststellingwerf, overleden op 17‑04‑1902 te Ooststellingwerf op 1-jarige leeftijd.

VII.83
Anne Geerts BRUINSMA, geboren op 02‑01‑1854 te Ooststellingwerf, overleden op 17‑12‑1937 te Sneek op 83-jarige leeftijd, zoon van Geert BRUINSMA (zie VI.27) en Wytske (Wietske) Arends KROM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑05‑1881 te Ooststellingwerf met Joukje HOUWINK, 27 jaar oud, geboren op 01‑02‑1854 te Schoterland, overleden op 03‑09‑1914 te Sneek op 60-jarige leeftijd, dochter van Jacobus HOUWINK en Jantje Jeeps HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Geert Jacobus BRUINSMA (zie VIII.116).
2.
Jacobus Gerardus BRUINSMA, geboren op 12‑09‑1883 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑06‑1911 te Utingeradeel met Douwtje RYPKEMA, 27 jaar oud, geboren op 10‑05‑1884 te Rauwerderhen, dochter van Bauke Jacobs RYPKEMA en Aaltje Klazes SYTSMA.
3.
Wytske BRUINSMA, geboren op 11‑12‑1885 te Ooststellingwerf, overleden op 10‑06‑1934 te Utrecht op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24‑08‑1918 te Sneek met Pieter LUNSHOF.
4.
Nicolaas BRUINSMA, bouwkundig opzichter, geboren op 17‑01‑1888 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06‑11‑1919 te Deventer met Hendrika NOACH, onderwijzeres, geboren te Deventer, dochter van Machiel NOACH, caféhouder, en Betje LUTERAAN.
5.
Sjoukje BRUINSMA, geboren op 11‑01‑1890 te Ooststellingwerf.
6.
Aafje BRUINSMA, geboren op 18‑12‑1891 te Sneek, overleden op 18‑07‑1893 te Sneek op 1-jarige leeftijd.
7.
Aafje BRUINSMA, geboren op 04‑08‑1893 te Sneek.

VII.87
Joeke BRUINSMA, tramopzichter, hoofdopzichter, geboren op 23‑09‑1859 te Ooststellingwerf, overleden op 06‑10‑1942 te Diepenveen op 83-jarige leeftijd, zoon van Geert BRUINSMA (zie VI.27) en Wytske (Wietske) Arends KROM.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14‑12‑1894 te Stad Ommen met Frederika Johanna WEIDE, geboren te Avereest, dochter van Wolter WEIDE, gestichtsopzichter, en Johanna BOTERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Wietske Johanna BRUINSMA, geboren te Avereest, overleden op 30‑04‑1943 te Deventer.
Gehuwd op 04‑02‑1919 te Avereest met Hendrik Klaas SCHUURMAN, kantoorbediende, geboren te Almelo, zoon van Leonardus SCHUURMAN, schoenmaker, en Johanna van den BOS.

VII.89
Rinze BRUINSMA, onderwijzer, schoolhoofd, geboren op 20‑04‑1863 te Ooststellingwerf, overleden op 09‑02‑1941 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, zoon van Geert BRUINSMA (zie VI.27) en Wytske (Wietske) Arends KROM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06‑11‑1886 te Assen met Willemina Hendrika VELDMEIJER, 24 jaar oud, geboren op 15‑01‑1862 te Norg, overleden op 01‑08‑1933 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, dochter van Arie VELDMEIJER, winkelhouder, en Johanna Catharina WILDSCHUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Wijtske BRUINSMA, geboren op 23‑01‑1887 te Assen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24‑12‑1918 te Leerdam met Johannes Hendrik VELTMEIJER, 26 jaar oud, geboren op 15‑03‑1892 te Anloo, zoon van Johannes Hendrik VELTMEIJER, onderwijzer, en Grietje BEULING.
2.
Arie BRUINSMA, geboren op 10‑12‑1888 te Norg.
3.
Geert BRUINSMA, geboren op 09‑01‑1891 te Norg, overleden op 25‑12‑1926 te Utrecht op 35-jarige leeftijd.
4.
Johanna Catharina BRUINSMA, geboren op 22‑12‑1893 te Norg, overleden op 06‑01‑1969 op 75-jarige leeftijd, begraven te Utrecht (Kovelswaarde).
5.
Wobbe BRUINSMA, geboren op 03‑03‑1897 te Norg.
6.
Sjoukje Marie BRUINSMA, geboren op 19‑05‑1901 te Leerdam.

VII.95
Bruin Jochems BRUINSMA, arbeider, landbouwer, geboren op 16‑02‑1850 te Ooststellingwerf, overleden op 08‑06‑1931 te Westerbork op 81-jarige leeftijd, zoon van Jochum (Jochem) Bruins BRUINSMA (zie VI.32) en Wijtske (Wietsche Rintzes, Wietske Renzes) Rinses HOGEVEEN (Hoogeveen), arbeidersche.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27‑04‑1883 te Ooststellingwerf met Jantje Klazes JUTSTRA, 25 jaar oud, geboren op 19‑08‑1857 te Ooststellingwerf, overleden op 19‑11‑1913 te Westerbork op 56-jarige leeftijd, dochter van Klaas Johannes JUTSTRA en Eelke Alberts GLAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Wietske BRUINSMA, geboren op 19‑04‑1884 te Westerbork, overleden op 02‑09‑1938 te Westerbork op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑04‑1907 te Westerbork met Albert PIETERS, 22 jaar oud, geboren op 21‑09‑1884 te Westerbork, overleden op 26‑10‑1957 te Westerbork op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan PIETERS en Trijntje PATER.
2.
Eeke BRUINSMA, geboren op 12‑12‑1886 te Westerbork, overleden op 26‑12‑1925 te Westerbork op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11‑04‑1913 te Westerbork met Geert OTTEN, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 25‑09‑1886 te Westerbork, overleden op 07‑12‑1933 te Westerbork op 47-jarige leeftijd, zoon van Jan OTTEN, arbeider, landbouwer, en Grietje de JONGE.
3.
Cornelia BRUINSMA, geboren op 09‑02‑1890 te Westerbork, overleden op 29‑11‑1925 te Westerbork op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑04‑1915 te Hoogeveen met Koert SALOMONS, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 13‑09‑1888 te Westerbork, overleden op 15‑11‑1918 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd, zoon van Harm SALOMONS, arbeider, en Margje KLEINE.
4.
Jochem BRUINSMA (zie VIII.142).
5.
Klazina BRUINSMA, geboren op 24‑11‑1901 te Westerbork, overleden op 25‑09‑1922 te Westerbork op 20-jarige leeftijd.

VII.97
Rinze Jochems (Renze) BRUINSMA, arbeider, geboren op 09‑05‑1853 om 22.00 uur te Ooststellingwerf, overleden op 18‑10‑1905 om 21.00 uur te Westerbork op 52-jarige leeftijd, zoon van Jochum (Jochem) Bruins BRUINSMA (zie VI.32) en Wijtske (Wietsche Rintzes, Wietske Renzes) Rinses HOGEVEEN (Hoogeveen), arbeidersche.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑05‑1877 te Westerbork met Aafje KLEINE, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 22‑09‑1853 om 23.00 uur te Beilen, overleden op 03‑10‑1945 om 23.30 uur te Westerbork op 92-jarige leeftijd, begraven te Nieuweroord, dochter van Reinder Reinders KLEINE, arbeider, en Femmichje (Femmechien) Roelofs BISSCHOP, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.
Wietske BRUINSMA, geboren op 14‑10‑1877 te Westerbork, overleden op 10‑04‑1905 te Westerbork op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03‑06‑1899 te Hoogeveen met Jan SCHONEWILLE, 21 jaar oud, arbeider, geboren op 12‑11‑1877 om 10.30 uur te Hoogeveen, overleden op 17‑08‑1958 te Oosterhesselen op 80-jarige leeftijd, zoon van Harm SCHONEWILLE, arbeider, en Jantje ten BRINK. {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑12‑1905 te Westerbork met Femmigje BRUINSMA, 24 jaar oud, geboren op 28‑10‑1881 te Westerbork, overleden op 18‑03‑1954 te Oosterhesselen op 72-jarige leeftijd, dochter van Rinze Jochems (Renze) BRUINSMA (zie VII.97) en Aafje KLEINE, arbeidster.}
2.
Reinder BRUINSMA, geboren op 29‑07‑1879 te Westerbork.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑09‑1903 te Westerbork met Wietske de JONG, 22 jaar oud, geboren op 27‑07‑1881 te Emmen, dochter van Pier de JONG, arbeider, en Antje van der VEEN.
3.
Femmigje BRUINSMA, geboren op 28‑10‑1881 te Westerbork, overleden op 18‑03‑1954 te Oosterhesselen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑12‑1905 te Westerbork met Jan SCHONEWILLE, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 12‑11‑1877 om 10.30 uur te Hoogeveen, overleden op 17‑08‑1958 te Oosterhesselen op 80-jarige leeftijd, zoon van Harm SCHONEWILLE, arbeider, en Jantje ten BRINK. {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03‑06‑1899 te Hoogeveen met Wietske BRUINSMA, 21 jaar oud, geboren op 14‑10‑1877 te Westerbork, overleden op 10‑04‑1905 te Westerbork op 27-jarige leeftijd, dochter van Rinze Jochems (Renze) BRUINSMA (zie VII.97) en Aafje KLEINE, arbeidster.}
4.
Jochem BRUINSMA (zie VIII.150).
5.
Margje BRUINSMA, geboren op 25‑02‑1887 te Westerbork, overleden op 14‑12‑1889 te Westerbork op 2-jarige leeftijd.
6.
Hendrik BRUINSMA (zie VIII.153).
7.
Bruin BRUINSMA (zie VIII.155).
8.
Margje BRUINSMA, geboren op 30‑09‑1896 te Westerbork, overleden op 25‑12‑1896 te Westerbork, 86 dagen oud.

VII.103
Fokke Rinses BRUINSMA, arbeider, geboren op 14‑03‑1851 te Ooststellingwerf, overleden op 04‑12‑1910 te Emmen op 59-jarige leeftijd, zoon van Rinze BRUINSMA (zie VI.34) en Sjoukjen Fokkes de VRIES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑10‑1874 te Ooststellingwerf met Albertje Harmens de JONG, 22 jaar oud, arbeidster, geboren op 17‑04‑1852 te Ooststellingwerf, overleden op 08‑09‑1943 te Heerlen op 91-jarige leeftijd, dochter van Harmen Hinkes de JONG en Lolkje Jacobs WACHT.
Uit dit huwelijk:
1.
Rinze BRUINSMA, geboren op 24‑06‑1875 te Ooststellingwerf, overleden op 24‑06‑1875 te Ooststellingwerf, 0 dagen oud.
2.
Sjoukje BRUINSMA, geboren op 16‑07‑1877 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑03‑1901 te Emmen met Binne van der DUIN, 24 jaar oud, geboren op 19‑01‑1877 te Ooststellingwerf, zoon van Abraham Sanders van der DUIN en Antje Binnes HERDER.
3.
Lolkje BRUINSMA, geboren op 20‑10‑1879 te Ooststellingwerf, overleden op 20‑02‑1882 te Ooststellingwerf op 2-jarige leeftijd.
4.
Grietje BRUINSMA, arbeidster, geboren op 20‑10‑1882 te Ooststellingwerf, overleden op 13‑06‑1911 te Emmen op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑03‑1906 te Emmen met Jacobus VOS, 24 jaar oud, geboren op 07‑11‑1881 te Beilen, zoon van Jacob VOS en Geesje WINKEL.
5.
Rinze BRUINSMA, caféhouder, geboren op 24‑09‑1885 te Ooststellingwerf, overleden op 07‑02‑1935 te Groningen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑11‑1912 te Emmen met Roelfien HIDDING, 34 jaar oud, geboren op 26‑03‑1878 te Sleen, overleden op 28‑09‑1946 te Emmmen op 68-jarige leeftijd, dochter van Koop HIDDING, dienstknecht, en Hendrikje BAKS. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑05‑1902 te Emmen met Adriaan de JONGE, 46 jaar oud, verlofhouder, geboren op 18‑05‑1855 te Onstwedde, overleden op 19‑09‑1911 te Emmen op 56-jarige leeftijd, zoon van Geert Davids de JONGE, arbeider, en Gesina Hermannus NIKS.}
6.
Lolkje BRUINSMA, geboren op 10‑09‑1888 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11‑02‑1909 te Emmen met Egbert de JONG, geboren te Ooststellingwerf, zoon van Klaas de JONG en Antje Egberts DIJKSTRA.
7.
Harm BRUINSMA (zie VIII.168).

VII.114
Bruin Meines BRUINSMA, geboren op 17‑10‑1856 te Ooststellingwerf, overleden op 17‑01‑1927 te Ooststellingwerf op 70-jarige leeftijd, zoon van Meine BRUINSMA (zie VI.37) en Martzen (Martsen) Jans BERGSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑04‑1881 te Ooststellingwerf met Trijntje de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 13‑02‑1860 te Ooststellingwerf, overleden op 08‑01‑1929 te Ooststellingwerf op 68-jarige leeftijd, dochter van Popke Jans de VRIES en Aaltje Wiemerts HUMMEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Martsen BRUINSMA, geboren op 30‑05‑1882 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26‑02‑1904 te Ooststellingwerf met Roelof LEEMBERG, 23 jaar oud, geboren op 29‑08‑1880 te Ooststellingwerf, overleden op 02‑01‑1930 te Ooststellingwerf op 49-jarige leeftijd, zoon van Bartele Roelofs LEEMBERG en Hillechien Jans HORSTMAN.
2.
Aaltje BRUINSMA, geboren op 02‑02‑1884 te Ooststellingwerf, overleden op 20‑07‑1885 te Ooststellingwerf op 1-jarige leeftijd.
3.
Meine BRUINSMA, geboren op 08‑05‑1886 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑04‑1910 te Ooststellingwerf met Roelofke de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 24‑09‑1883 te Ooststellingwerf, overleden op 06‑07‑1928 te Ooststellingwerf op 44-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Sygers de VRIES en Blijke van der BIJ.
4.
Aaltje BRUINSMA, geboren op 20‑09‑1888 te Ooststellingwerf, overleden op 10‑02‑1896 te Ooststellingwerf op 7-jarige leeftijd.
5.
Popke BRUINSMA, geboren op 05‑12‑1890 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10‑05‑1913 te Ooststellingwerf met Aaltje OOST, 22 jaar oud, geboren op 21‑11‑1890 te Ooststellingwerf, dochter van Jan OOST en Albertje NEEF.
6.
Jan BRUINSMA, geboren op 18‑08‑1893 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑05‑1917 te Ooststellingwerf met Sijke de HAAN, 21 jaar oud, geboren op 31‑05‑1895 te Ooststellingwerf, dochter van Arend de HAAN en Loltje OLDERSMA.
7.
Roelfje BRUINSMA, geboren op 30‑01‑1896 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03‑05‑1918 te Ooststellingwerf met Rense LOUWES, 25 jaar oud, geboren op 19‑09‑1892 te Ooststellingwerf, zoon van Harmen LOUWES en Aafje van BUITEN.
8.
Aaltje BRUINSMA, geboren op 03‑09‑1898 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 21‑07‑1916 te Ooststellingwerf met Anne JOUSTRA, 19 jaar oud, geboren op 10‑11‑1896 te Smilde, zoon van Harm JOUSTRA, arbeider, en Sietske de VRIES.

VII.122
Bruin Tjibbes BRUINSMA, grondwerker, koopman, geboren op 06‑06‑1851 te Ooststellingwerf, overleden op 19‑10‑1914 om 18.30 uur te Almelo op 63-jarige leeftijd, zoon van Tjibbe BRUINSMA (zie VI.39) en Janke Pieters HERDER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑04‑1874 te Ooststellingwerf met Antje Wobbes de VOS, 20 jaar oud, geboren op 21‑10‑1853 te Ooststellingwerf, overleden op 13‑11‑1933 om 07.00 uur te Almelo op 80-jarige leeftijd, dochter van Wobbe Sietzes de VOS en Sietske Johannes de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Janke BRUINSMA, geboren op 01‑03‑1875 te Ooststellingwerf, overleden op 09‑05‑1875 te Ooststellingwerf, 69 dagen oud.
2.
Antje BRUINSMA, geboren op 20‑06‑1876 te Ooststellingwerf.
3.
Tjibbe BRUINSMA (zie VIII.186).
4.
Sietske BRUINSMA, geboren op 31‑10‑1880 te Ooststellingwerf, overleden op 22‑11‑1949 te Almelo op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrik Jan GROBBEN.
5.
Janke BRUINSMA, breidster, geboren op 05‑08‑1883 te Ooststellingwerf, overleden op 02‑07‑1928 te Almelo op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑06‑1907 te Ambt Almelo met Hepke ZANDSTRA, 23 jaar oud, grondwerker, geboren op 01‑09‑1883 te Opsterland, zoon van Wijtze Harms ZANDSTRA, landbouwer, en Akke Ruurds de VOS.
6.
Wobbe BRUINSMA, geboren op 13‑02‑1886 te Ooststellingwerf, overleden op 11‑04‑1886 te Ooststellingwerf, 57 dagen oud.
7.
Wopkje BRUINSMA, breister, geboren op 28‑07‑1887 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑02‑1914 te Almelo met Hendrik Jan LETTEBOER, wever, geboren te Ambt Almelo, zoon van Evert Jan LETTEBOER, fabrieksarbeider, koopman, en Janna KOSTERS. {Hij was eerder gehuwd op 06‑04‑1907 te Ambt Almelo met Hendrika WOUWENBERG, spoelster, geboren te Ambt Almelo, overleden op 04‑04‑1908 te Stad Almelo, dochter van Wilhelm WOUWENBERG, opperman, en Hendrika TIEMAN.}
8.
Aaltje BRUINSMA, strijkster, geboren op 22‑08‑1890 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑08‑1916 te Almelo met Gerrit SCHOPPERT, wever, geboren te Ambt Almelo, zoon van Arend SCHOPPERT en Janna LETTEBOER.
9.
Johanna BRUINSMA, geboren op 09‑07‑1893 te Ooststellingwerf, overleden op 28‑07‑1893 te Ooststellingwerf, 19 dagen oud.
10.
Johanna BRUINSMA, geboren op 03‑03‑1895 te Ooststellingwerf, overleden op 03‑07‑1895 te Ooststellingwerf, 122 dagen oud.
11.
Sierd BRUINSMA, geboren op 27‑11‑1897 te Ooststellingwerf.

VII.126
Pieter Tjibbes BRUINSMA, geboren op 27‑09‑1856 te Ooststellingwerf, overleden op 26‑09‑1939 te Ooststellingwerf op 82-jarige leeftijd, zoon van Tjibbe BRUINSMA (zie VI.39) en Janke Pieters HERDER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 03‑06‑1881 te Ooststellingwerf met Trientje van der VELDE, 21 jaar oud, geboren op 18‑06‑1859 te Smilde, overleden op 21‑05‑1894 te Ooststellingwerf op 34-jarige leeftijd, dochter van Jannes (Johannes) Alberts van der VELDE, arbeider, en Grietje Jacobs SLAGTER.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 07‑12‑1894 te Ooststellingwerf met Leeuwkje Geeles TUIK, 38 jaar oud, geboren op 09‑08‑1856 te Ooststellingwerf, dochter van Geele Geeles TUIK, arbeider, en Hiltje Klazes WOLDA (Walda), arbeidster.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Tjibbe BRUINSMA (zie VIII.200).
2.
Jannes BRUINSMA (zie VIII.202).
3.
Bruin BRUINSMA, geboren op 26‑01‑1888 te Ooststellingwerf, overleden op 28‑06‑1945 te Assen op 57-jarige leeftijd.
4.
Albert BRUINSMA (zie VIII.205).
5.
Karst BRUINSMA, geboren op 13‑07‑1893 te Ooststellingwerf, overleden op 05‑05‑1894 te Ooststellingwerf, 296 dagen oud.

VII.129
Karst BRUINSMA, arbeider, geboren op 27‑01‑1860 te Ooststellingwerf, overleden op 28‑01‑1942 te Emmen op 82-jarige leeftijd, zoon van Tjibbe BRUINSMA (zie VI.39) en Janke Pieters HERDER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑04‑1882 te Ooststellingwerf met Harmke WITVOET, 18 jaar oud, arbeidster, geboren op 05‑01‑1864 te Ooststellingwerf, overleden op 09‑06‑1944 te Emmen op 80-jarige leeftijd, dochter van Geert WITVOET en Jantje Geerts BARON.
Uit dit huwelijk:
1.
Janke BRUINSMA, geboren op 22‑10‑1882 te Ooststellingwerf, overleden op 26‑12‑1897 te Emmen op 15-jarige leeftijd.
2.
Jantje BRUINSMA, geboren op 22‑08‑1885 te Ooststellingwerf, overleden op 12‑03‑1915 te Emmen op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25‑05‑1905 te Emmen met Hendricus Leonardus HOGENBIRK, 25 jaar oud, geboren op 06‑10‑1879 te Ooststellingwerf, overleden op 09‑10‑1945 te Edewecht (Duitsland) op 66-jarige leeftijd, zoon van Franciscus HOGENBIRK en Geertje de BOER. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08‑02‑1917 te Emmen, gescheiden na 5 jaar op 27‑06‑1922 te Emmen van Annigje RINK, geboren te Ambt Hardenberg, dochter van Egbert RINK en Geertjen KROEZE. Hij is later gehuwd na 1922 met Fentjelina WEHMEIJER.}
3.
Aaltje BRUINSMA, geboren op 05‑04‑1888 te Ooststellingwerf, overleden op 31‑01‑1895 te Ooststellingwerf op 6-jarige leeftijd.
4.
Geert BRUINSMA, geboren op 28‑05‑1891 te Ooststellingwerf.
5.
Tjibbe BRUINSMA (zie VIII.213).
6.
Jannes BRUINSMA, geboren op 17‑08‑1897 te Emmen.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27‑04‑1916 te Emmen met Hendrikje van der VEEN, 19 jaar oud, geboren op 29‑03‑1897 te Emmen, dochter van Douwe van der VEEN, arbeider, en Jantje TEL.
7.
Jacob BRUINSMA (zie VIII.217).

VII.131
Jacob BRUINSMA, arbeider, geboren op 12‑02‑1863 te Ooststellingwerf, overleden op 01‑03‑1935 te Emmen op 72-jarige leeftijd, zoon van Tjibbe BRUINSMA (zie VI.39) en Janke Pieters HERDER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑12‑1887 te Ooststellingwerf met Frouwkje STUIVER, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 20‑09‑1864 te Ooststellingwerf, overleden op 03‑06‑1933 te Emmen op 68-jarige leeftijd, dochter van Kornelis Jans STUIVER en Neeltje Annes VENEMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Tjibbe BRUINSMA, geboren op 13‑07‑1888 te Ooststellingwerf, overleden op 26‑06‑1974 op 85-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen (algemeen).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑03‑1912 te Emmen met Geesje de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 05‑01‑1886 te Ooststellingwerf, overleden op 15‑04‑1965 op 79-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen (algemeen), dochter van Syger (Sijger) Hendriks de VRIES en Sijke Meines BRUINSMA.
2.
Kornelis BRUINSMA, geboren op 20‑10‑1890 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑05‑1914 te Emmen met Willemina de JONG, 21 jaar oud, geboren op 18‑08‑1892 te Emmen, dochter van Pier de JONG, arbeider, en Aaltje de GROOTE.
3.
Bruin BRUINSMA, geboren op 03‑10‑1893 te Emmen, overleden op 09‑10‑1893 te Emmen, 6 dagen oud.
4.
Bruin BRUINSMA, geboren op 07‑03‑1895 te Emmen, overleden op 25‑01‑1896 te Emmen, 324 dagen oud.
5.
Anne BRUINSMA (zie VIII.225).
6.
Karst BRUINSMA, geboren op 04‑06‑1901 te Emmen.

VII.138
Bruin BRUINSMA, veenarbeider, geboren op 15‑10‑1863 te Ooststellingwerf, overleden op 18‑05‑1941 te Vriezenveen op 77-jarige leeftijd, zoon van Karste (Karst) Bruins BRUINSMA (zie VI.48) en Tietje Ebeles BOS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑05‑1891 te Ooststellingwerf met Geesje POOL, 23 jaar oud, geboren op 10‑02‑1868 te Ooststellingwerf, overleden op 14‑03‑1938 te Vriezenveen op 70-jarige leeftijd, dochter van Johannes POOL en Sara Alles LEERTOUWER.
Uit dit huwelijk:
1.
Karst BRUINSMA (zie VIII.228).
2.
Tietje BRUINSMA, geboren op 27‑05‑1893 te Emmen, overleden op 26‑11‑1936 te Almelo op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑05‑1917 te Vriezenveen met Jenne POST, 29 jaar oud, veenarbeider, geboren op 04‑07‑1887 te Odoorn, zoon van Jacob Klaas POST, veenarbeider, en Jantje de GRAAF.
3.
Saartje BRUINSMA, geboren op 26‑05‑1894 te Emmen, overleden op 02‑10‑1956 op 62-jarige leeftijd, begraven te Westerhaar.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15‑01‑1917 te Vriezenveen met Jacob NIKS, veenarbeider, geboren te Vriezenveen, overleden op 19‑03‑1983, begraven te Westerhaar, zoon van Bonne NIKS, veenarbeider, en Hillegien BAKKER.

VII.146
Ebele BRUINSMA, arbeider, grondwerker, geboren op 16‑06‑1872 te Ooststellingwerf, zoon van Karste (Karst) Bruins BRUINSMA (zie VI.48) en Tietje Ebeles BOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑01‑1896 te Emmen met Jantje STOFFERS, 19 jaar oud, arbeidster, geboren op 03‑01‑1877 te Emmen, dochter van Jan STOFFERS, arbeider, en Jennigje ROUWE.
Uit dit huwelijk:
1.
Tietje BRUINSMA, fabrieksarbeidster, geboren op 26‑03‑1897 te Emmen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑06‑1922 te Enschede met Jan ALBERTS, fabrieksarbeider, geboren te Hellendoorn, overleden op 15‑06‑1946 te Enschede, zoon van Hendrik ALBERTS, fabrieksarbeider, en Johanna Margaretha HAMEKA.
2.
Everdina BRUINSMA, fabrieksarbeidster, geboren op 13‑02‑1899 te Emmen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑07‑1926 te Enschede met Evert ALBERS, fabrieksarbeider, geboren circa 1901 te Hellendoorn, zoon van Dirk Joan ALBERS en Hermina Joanna ALBERS.
3.
Jentje BRUINSMA, dienstbode, geboren op 13‑12‑1900 te Emmen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16‑12‑1931 te Enschede met Roelof BRASZ, behanger/stoffeerder, geboren te Enschede, zoon van Hendrikus BRASZ, koopman, en Aaltje HERES.
4.
Jan BRUINSMA, geboren 1903 te Emmen, overleden op 18‑10‑1903 te Emmen.
5.
levenloos meisje BRUINSMA, geboren 1910 te Emmen, overleden op 29‑03‑1910 te Emmen.
6.
Boukje BRUINSMA, geboren 1911 te Emmen, overleden op 23‑01‑1912 te Emmen.
7.
Harm BRUINSMA, geboren circa 1911 te Emmen, overleden op 20‑03‑1944 te Enschede.
8.
Jantje BRUINSMA, geboren circa 1918 te Lonneker, overleden op 05‑06‑1943 te Enschede.
Gehuwd met Jan BOENSMA.
9.
Geertruida Hendrika BRUINSMA, geboren te Lonneker, overleden op 18‑03‑1945 te Enschede.
Gehuwd met Herman van den BOVENKAMP.

VIII.2
Rense BRUINSMA, geboren op 18‑03‑1862 te Emmen, zoon van Lambert BRUINSMA (zie VII.1) en Femmigje BIJKERK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06‑07‑1892 te Hoogeveen met Geertruida MEIJER, 22 jaar oud, geboren op 15‑02‑1870 om 04.30 uur te Hoogeveen, dochter van Jozef MEIJER, schipper, en Annigje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes BRUINSMA, geboren op 15‑05‑1895 te Hoogeveen.

VIII.13
Anne BRUINSMA, geboren op 20‑12‑1895 te Ooststellingwerf, overleden op 19‑05‑1968 op 72-jarige leeftijd, gecremeerd te Emmer Compascuum, zoon van Jochem Lammerts BRUINSMA (zie VII.16) en Klaaske Annes VEENSTRA, arbeidster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑07‑1921 te Emmen met Willemtje de JONG, 25 jaar oud, geboren op 03‑05‑1896 te Odoorn, overleden op 15‑01‑1973 op 76-jarige leeftijd, gecremeerd te Emmer Compascuum, dochter van Derk de JONG, arbeider, en Jacobje SCHEPERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobje BRUINSMA, geboren circa 1926 te Emmen, overleden op 25‑02‑1935 te Groningen.

VIII.23
Eise BRUINSMA, arbeider, geboren op 27‑01‑1886 te Ooststellingwerf, zoon van Karst Eises BRUINSMA (zie VII.20) en Baukje Aukes BRUINSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑05‑1911 te Smilde met Jantje MOES, 21 jaar oud, geboren op 15‑01‑1890 te Smilde, dochter van Jan MOES en Alberdina GRIT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan BRUINSMA, geboren 1914 te Smilde, overleden op 11‑03‑1914 te Smilde.

VIII.40
Bruin BRUINSMA, geboren op 03‑03‑1890 om 14.00 uur te Hoogeveen, overleden op 28‑12‑1969 te Westerbork op 79-jarige leeftijd, begraven op 02‑01‑1970 te Nieuweroord, zoon van Bruin BRUINSMA (zie VII.42) en Woltertje HEUVELMAN, winkelierster/caféhoudster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑05‑1917 te Hoogeveen met Berendje PIETERS, 24 jaar oud, geboren op 01‑01‑1893 te Westerbork, overleden op 25‑03‑1965 te Westerbork op 72-jarige leeftijd, begraven op 30‑03‑1965 te Nieuweroord, dochter van Jan PIETERS en Trijntje PATER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan BRUINSMA, geboren op 23‑04‑1921 te Hoogeveen.
2.
Marinus BRUINSMA, geboren op 14‑12‑1922 te Oosterhesselen.

VIII.42
Jenne BRUINSMA, arbeider, geboren op 24‑05‑1892 te Oosterhesselen, overleden op 20‑12‑1923 te Zweeloo op 31-jarige leeftijd, zoon van Bruin BRUINSMA (zie VII.42) en Woltertje HEUVELMAN, winkelierster/caféhoudster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑04‑1915 te Hoogeveen met Johanna HOP, 26 jaar oud, geboren op 08‑06‑1888 te Westerbork, overleden op 15‑07‑1959 te Hoogeveen op 71-jarige leeftijd, begraven te Nieuweroord, dochter van Koene Engberts HOP, arbeider, veenarbeider, en Johanna Pietronella (Johanna Petronella) KREMER, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.
Bruin BRUINSMA (zie IX.6).
2.
Johanna (Anna) BRUINSMA, huishoudster, geboren op 16‑12‑1917 te Zweeloo, overleden op 22‑01‑1985 te Hoogeveen op 67-jarige leeftijd, begraven op 26‑01‑1985 te Nieuweroord.
3.
Woltertje BRUINSMA, geboren 1920 te Zweeloo, overleden op 14‑03‑1921 te Zweeloo, begraven te Nieuweroord.
4.
Koene BRUINSMA, fabrieksarbeider, geboren op 08‑04‑1922 te Zweeloo, overleden op 06‑05‑1995 te Hoogeveen op 73-jarige leeftijd.

VIII.68
Lourens BRUINSMA, geboren op 10‑11‑1884 te Opsterland, overleden op 10‑09‑1966 op 81-jarige leeftijd, begraven te Boven Knijpe, zoon van Ibele (Iebele) BRUINSMA (zie VII.69) en Hendrikje KOOISTRA (Kootstra).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29‑06‑1905 te Schoterland met Afke HOFSTRA, 20 jaar oud, geboren op 17‑02‑1885 te Schoterland, overleden op 24‑05‑1967 op 82-jarige leeftijd, begraven te Boven Knijpe, dochter van Evert HOFSTRA en Lutske GORTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter BRUINSMA, geboren circa 1917, overleden op 19‑03‑1921 te Schoterland.
2.
Pieter BRUINSMA, geboren op 13‑01‑1923 te Schoterland, overleden op 19‑01‑1923 te Schoterland, 6 dagen oud.

VIII.76
Geert BRUINSMA, onderwijzer, geboren op 20‑03‑1870 te Ooststellingwerf, zoon van Wobbe BRUINSMA (zie VII.74) en Akke Pieters SCHAAF.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑06‑1892 te Hoogeveen met Grietje BOERSMA, 23 jaar oud, geboren op 07‑09‑1868 te Hoogeveen, dochter van Willem Loos BOERSMA, timmerman, en Margaretha STOEFZAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Akke Gelskina Johanna BRUINSMA, geboren op 30‑11‑1892 te Hoogeveen.

VIII.78
Pieter Sybe BRUINSMA, politiebediende, arbeider, geboren op 28‑04‑1873 te Ooststellingwerf, zoon van Wobbe BRUINSMA (zie VII.74) en Akke Pieters SCHAAF.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑11‑1899 te Emmen met Jantje ROSSING, 20 jaar oud, geboren op 20‑11‑1878 te Sleen, dochter van Jan ROSSING, arbeider, en Grietje TIMMER.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje Johanna Jantina BRUINSMA, naaister, geboren op 04‑08‑1900 te Emmen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21‑08‑1920 te Staphorst met Hendrik BLOEMERT, spoorwegarbeider, geboren te Staphorst, zoon van Jan BLOEMERT, koopman, en Geesje MUSSCHE.

VIII.83
Arent Rinze BRUINSMA, arbeider, geboren op 08‑05‑1879 te Ooststellingwerf, zoon van Wobbe BRUINSMA (zie VII.74) en Akke Pieters SCHAAF.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑06‑1902 te Emmen met Elisabeth WOUDSTRA, geboren te Onstwedde, dochter van Albert WOUDSTRA en Trijntje DRENTH.
Uit dit huwelijk:
1.
Wobbe BRUINSMA, geboren op 21‑11‑1902 te Emmen.
2.
levenloos jongetje BRUINSMA, geboren op 16‑03‑1917 te Emmen, overleden op 16‑03‑1917 te Emmen, 0 dagen oud.

VIII.87
Kerst BRUINSMA, arbeider, geboren op 11‑07‑1883 te Ooststellingwerf, zoon van Wobbe BRUINSMA (zie VII.74) en Akke Pieters SCHAAF.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31‑10‑1907 te Emmen met Aaltje OLDENBURGER, 20 jaar oud, arbeidster, geboren op 21‑08‑1887 te Odoorn, dochter van Tjeerd OLDENBURGER, arbeider, en Geessien ROOSSIEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Akke BRUINSMA, geboren 1911 te Emmen, overleden op 26‑08‑1911 te Emmen.
2.
Johanna Frederika Wilhelmina BRUINSMA, textielarbeidster, geboren circa 1927 te Emmen, overleden op 03‑05‑1949 te Enschede.

VIII.104
Auke BRUINSMA, geboren op 20‑04‑1881 te Ooststellingwerf, overleden op 16‑11‑1918 te Ooststellingwerf op 37-jarige leeftijd, zoon van Ybele Geerts BRUINSMA (zie VII.79) en Johantje Aukes REINDERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑05‑1907 te Ooststellingwerf met Martje VONDELING, 24 jaar oud, geboren op 10‑04‑1883 te Ooststellingwerf, dochter van Hendrik Adams VONDELING en Sietske JAGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Ybele BRUINSMA, timmerman, geboren circa 1911 te Ooststellingwerf, overleden op 15‑10‑1938 te Groningen.
Gehuwd met Albertje de JONG.

VIII.106
Geert BRUINSMA, caféhouder, geboren op 20‑07‑1883 te Ooststellingwerf, overleden op 05‑04‑1948 te Apeldoorn op 64-jarige leeftijd, zoon van Ybele Geerts BRUINSMA (zie VII.79) en Johantje Aukes REINDERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16‑08‑1912 te Ooststellingwerf met Geesje STOKER, 25 jaar oud, geboren op 01‑02‑1887 te Ooststellingwerf, dochter van Gerrit Jeens STOKER en Albertje Theunis HOOGEVEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johantje BRUINSMA, geboren circa 1915 te Ooststellingwerf, overleden op 06‑04‑1925 te Groningen.

VIII.116
Geert Jacobus BRUINSMA, geboren op 16‑06‑1882 te Opsterland, zoon van Anne Geerts BRUINSMA (zie VII.83) en Joukje HOUWINK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04‑04‑1910 te Sneek met Hinke GROENHOUT, 27 jaar oud, geboren op 16‑12‑1882 te Sneek, overleden op 02‑02‑1949 te Coevorden op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik GROENHOUT en Ypkjen de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Joukje Anna Hendrika BRUINSMA, geboren circa 1913 te Avereest, overleden op 25‑04‑1930 te Avereest.

VIII.142
Jochem BRUINSMA, geboren op 07‑09‑1893 te Westerbork, overleden 1982 te Westerbork, zoon van Bruin Jochems BRUINSMA (zie VII.95) en Jantje Klazes JUTSTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑01‑1920 te Westerbork met Reintje KIST, 26 jaar oud, geboren op 01‑02‑1893 te Westerbork, overleden 1987 te Westerbork, dochter van Derk KIST, arbeider, en Niesje PAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Bruin BRUINSMA (zie IX.24).
2.
Niesje BRUINSMA, geboren op 20‑07‑1923 te Westerbork.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06‑05‑1944 met Albert UITERWIJK WINKEL, geboren 1920 te Hoogeveen, overleden op 27‑01‑1997, begraven op 31‑01‑1997 te Assen.
3.
Jantje BRUINSMA, geboren op 20‑05‑1926 te Westerbork.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 30‑09‑1944 te Hoogeveen met Reint BRUINS, 20 jaar oud, geboren op 20‑12‑1923 te Hoogeveen, overleden op 14‑06‑1968 te Hoogeveen op 44-jarige leeftijd, zoon van Reint BRUINS en Aaltien LUTEN.

VIII.150
Jochem BRUINSMA, veenarbeider, landarbeider, landbouwer, geboren op 03‑09‑1884 om 14.00 uur te Westerbork, overleden op 19‑08‑1970 te Hoogeveen op 85-jarige leeftijd, begraven op 22‑08‑1970 te Nieuweroord, Algemene begraafplaats, zoon van Rinze Jochems (Renze) BRUINSMA (zie VII.97) en Aafje KLEINE, arbeidster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06‑05‑1910 te Westerbork met Aaltje Engberdina HOP, 25 jaar oud, veenarbeidster, geboren op 31‑01‑1885 om 16.00 uur te Westerbork, overleden op 18‑05‑1928 om 15.30 uur te Westerbork op 43-jarige leeftijd, dochter van Koene Engberts HOP, arbeider, veenarbeider, en Johanna Pietronella (Johanna Petronella) KREMER, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.
Aafje BRUINSMA, geboren op 26‑10‑1911 om 02.00 uur te Westerbork, overleden op 06‑10‑1992 om 09.00 uur te Hoogeveen op 80-jarige leeftijd, begraven op 10‑10‑1992 te Nieuweroord (algemene begraafplaats).
Ondertrouwd op 22‑10‑1942, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10‑11‑1942 te Westerbork met Reinder IJMKER, 34 jaar oud, arbeider, landarbeider, landbouwer, geboren op 28‑08‑1908 om 09.00 uur te Beilen, overleden op 14‑06‑1972 om 07.00 uur te Westerbork op 63-jarige leeftijd, begraven op 17‑06‑1972 te Nieuweroord (algemene begraafplaats), zoon van Stoffer IJMKER, arbeider, landarbeider, en Lutje OTTEN. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑09‑1930 te Westerbork met Aafje SCHONEWILLE, 25 jaar oud, geboren op 31‑03‑1905 om 05.00 uur te Westerbork, overleden op 25‑11‑1937 om 02.30 uur te Westerbork op 32-jarige leeftijd, begraven op 27‑11‑1937 te Nieuweroord, alg. begraafplaats, dochter van Jan SCHONEWILLE, arbeider, en Wietske BRUINSMA.}
2.
Johanna Petronella BRUINSMA, geboren op 09‑08‑1913 te Westerbork, overleden op 14‑12‑2001 te Hoogeveen op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑05‑1937 te Westerbork met Berend HUISJES, 24 jaar oud, geboren op 17‑06‑1912 te Hoogeveen, overleden op 02‑09‑1972 te Hoogeveen op 60-jarige leeftijd, begraven op 06‑09‑1972 te Hoogeveen, zoon van Johannes HUISJES, arbeider, en Anna KLEINE, arbeidster.
3.
Wietske BRUINSMA, geboren op 13‑03‑1916 te Westerbork, overleden op 28‑04‑2008 te Hoogeveen op 92-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 02‑04‑1942 te Westerbork, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑04‑1942 te Westerbork met Jan OTTEN, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 26‑04‑1909 te Beilen, overleden op 08‑04‑1987 te Hoogeveen op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan OTTEN, arbeider, en Berendina KOOPS.
4.
Koba BRUINSMA, geboren op 13‑04‑1918 te Westerbork, overleden op 30‑03‑2004 te Hoogeveen op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04‑01‑1952 te Westerbork, gehuwd voor de kerk op 04‑01‑1952 te Nieuweroord (Ned. Herv. Kerk) met Fritzer van der SLEEN, 36 jaar oud, geboren op 02‑08‑1915, overleden op 14‑03‑1988 te Hoogeveen op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan van der SLEEN, veenarbeider, en Hendrikje HOOGEVEEN, veenarbeidster.
5.
6.

VIII.153
Hendrik BRUINSMA, geboren op 12‑06‑1890 te Westerbork, overleden op 31‑12‑1981 te Hoogeveen op 91-jarige leeftijd, begraven te Nieuwweroord, zoon van Rinze Jochems (Renze) BRUINSMA (zie VII.97) en Aafje KLEINE, arbeidster.
Gehuwd op 60-jarige leeftijd op 19‑04‑1951 te Westerbork, gehuwd voor de kerk op 19‑04‑1951 te Nieuweroord (Ned. Herv. Kerk) met Niesje DUINKERKEN, 42 jaar oud, geboren op 06‑10‑1908 te Hoogeveen, overleden op 05‑01‑1997 te Hoogeveen op 88-jarige leeftijd, begraven te Nieuweroord.
Uit dit huwelijk:
1.
Jakobus Rinze BRUINSMA, geboren op 27‑03‑1952 te Hoogeveen.

VIII.155
Bruin BRUINSMA, geboren op 23‑02‑1893 om 04.00 uur te Westerbork, overleden op 30‑07‑1979 te Westerbork op 86-jarige leeftijd, begraven te Nieuweroord, zoon van Rinze Jochems (Renze) BRUINSMA (zie VII.97) en Aafje KLEINE, arbeidster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04‑05‑1917 te Westerbork met Geertje OTTEN, 25 jaar oud, geboren op 31‑03‑1892 om 03.30 uur te Hoogeveen, overleden op 18‑01‑1981 te Westerbork op 88-jarige leeftijd, begraven te Nieuweroord, dochter van Jan OTTEN, arbeider, en Egbertje de JONGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan BRUINSMA (zie IX.42).
2.
Hendrik BRUINSMA (zie IX.44).
3.
Rinze BRUINSMA.
Gehuwd op 07‑01‑1947 te Westerbork, gehuwd voor de kerk op 07‑01‑1947 te Nieuweroord (Ned. Herv. Kerk) met Teunisje de VRIES.

VIII.168
Harm BRUINSMA, arbeider, geboren op 02‑01‑1892 te Ooststellingwerf, overleden op 29‑01‑1973 op 81-jarige leeftijd, begraven te Emmer-Compascuum algemeen, zoon van Fokke Rinses BRUINSMA (zie VII.103) en Albertje Harmens de JONG, arbeidster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑02‑1914 te Emmen met Lutgerdina VELING, arbeiderster, geboren te Vlagtwedde, overleden op 27‑05‑1960, begraven te Emmer-Compascuum, dochter van Reinder VELING en Grietje HAAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Reinder BRUINSMA, geboren te Emmen, overleden op 13‑02‑1925 te Emmen.

VIII.186
Tjibbe BRUINSMA, arbeider, geboren op 20‑07‑1878 te Ooststellingwerf, zoon van Bruin Tjibbes BRUINSMA (zie VII.122) en Antje Wobbes de VOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑11‑1901 te Ambt Almelo met Johanna Catharina GROBBEN, breidster, geboren te Stad Almelo, dochter van Jannes GROBBEN, wever, en Gerritdina GETKATE.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Gerritdina BRUINSMA, strijkster, geboren op 18‑01‑1902 om 16.00 uur te Ambt Almelo.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑05‑1922 te Almelo met Jan Cornelis HELMIG, 19 jaar oud, bakker, geboren op 02‑10‑1902 te Rotterdam, zoon van Jan Cornelis HELMIG, meubelmaker, en Cornelia Petronella JELIER.
2.
Bruin BRUINSMA, geboren circa 1904, overleden op 27‑10‑1904 te Ooststellingwerf.
3.
Albert BRUINSMA, geboren 1914 te Ambt Almelo, overleden op 06‑03‑1915 te Almelo.

VIII.200
Tjibbe BRUINSMA, geboren op 11‑06‑1882 te Ooststellingwerf, zoon van Pieter Tjibbes BRUINSMA (zie VII.126) en Trientje van der VELDE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑03‑1908 te Ooststellingwerf met Wiepkje MEINSMA, 25 jaar oud, geboren op 04‑09‑1882 te Ooststellingwerf, dochter van Meine Hendriks MEINSMA en Kornelia Tjerks de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos kind BRUINSMA, geboren op 24‑09‑1914, overleden op 24‑09‑1914 te Ooststellingwerf, 0 dagen oud.
2.
levenloos BRUINSMA, geboren op 25‑09‑1914, overleden op 25‑09‑1914 te Ooststellingwerf, 0 dagen oud.
3.
levenloos kind BRUINSMA, geboren op 26‑10‑1915, overleden op 26‑10‑1915 te Ooststellingwerf, 0 dagen oud.
4.
Pieter BRUINSMA, geboren op 20‑07‑1917 te Ooststellingwerf, overleden op 21‑07‑1917 te Ooststellingwerf, 1 dag oud.

VIII.202
Jannes BRUINSMA, schoenmaker, geboren op 21‑09‑1884 te Ooststellingwerf, overleden op 23‑10‑1957 op 73-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen (algemeen), zoon van Pieter Tjibbes BRUINSMA (zie VII.126) en Trientje van der VELDE.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19‑03‑1920 te Emmen met Antje de JONG, 26 jaar oud, geboren op 11‑02‑1894 te Emmen, overleden op 24‑11‑1968 op 74-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen (algemeen), dochter van Wiebe de JONG, arbeider, en Sijke BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter BRUINSMA, geboren 1921 te Emmen, overleden op 29‑07‑1921 te Emmen.
2.
Wiebe BRUINSMA, geboren 1921 te Emmen, overleden op 25‑08‑1921 te Emmen.
3.
Wiebe BRUINSMA, geboren 1924 te Emmen, overleden op 04‑07‑1925 te Emmen.

VIII.205
Albert BRUINSMA, geboren op 24‑09‑1890 te Ooststellingwerf, zoon van Pieter Tjibbes BRUINSMA (zie VII.126) en Trientje van der VELDE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑05‑1916 te Ooststellingwerf met Jantje POSTHUMA, 21 jaar oud, geboren op 04‑09‑1894 te Ooststellingwerf, dochter van Rinke Sipkes POSTHUMA en Dieuwkje BUIST.
Uit dit huwelijk:
1.
Dieuwkje BRUINSMA, geboren 1925, overleden op 02‑10‑1939 te Ooststellingwerf.
2.
Antje BRUINSMA, geboren 1929, overleden op 05‑06‑1930 te Ooststellingwerf.
3.
Anne BRUINSMA, geboren 1937, overleden op 01‑04‑1938 te Ooststellingwerf.

VIII.213
Tjibbe BRUINSMA, arbeider, geboren op 07‑04‑1894 te Ooststellingwerf, overleden op 19‑06‑1961 op 67-jarige leeftijd, begraven te Zwartemeer (algemeen), zoon van Karst BRUINSMA (zie VII.129) en Harmke WITVOET, arbeidster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑05‑1919 te Emmen met Jentien de GRAAF, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 06‑10‑1895 te Emmen, dochter van Lebbert de GRAAF, arbeider, en Jantje MIDDEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jopkien BRUINSMA, geboren 1922 te Emmen, overleden op 25‑11‑1923 te Emmen.

VIII.217
Jacob BRUINSMA, geboren op 13‑11‑1900 te Emmen, overleden op 13‑12‑1969 op 69-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen (algemeen), zoon van Karst BRUINSMA (zie VII.129) en Harmke WITVOET, arbeidster.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 17‑05‑1919 te Emmen met Lena BIES, 20 jaar oud, geboren op 15‑02‑1899 te Emmen, overleden op 12‑08‑1945 op 46-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen (algemeen), dochter van Marten BIES, arbeider, en Margrita van der WEIDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje BRUINSMA, geboren 1925 te Emmen, overleden op 21‑02‑1927 te Emmen.

VIII.225
Anne BRUINSMA, geboren op 16‑11‑1897 te Emmen, overleden op 28‑05‑1965 op 67-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen algemeen, zoon van Jacob BRUINSMA (zie VII.131) en Frouwkje STUIVER, arbeidster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑02‑1921 te Emmen met Hendrikje MIDDELJANS, geboren te Emmen, dochter van Lambert MIDDELJANS en Lucretia STOFFERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob BRUINSMA, geboren 1923 te Emmen, overleden op 11‑05‑1926 te Emmen.

VIII.228
Karst BRUINSMA, veenarbeider, geboren op 05‑07‑1892 te Emmen, zoon van Bruin BRUINSMA (zie VII.138) en Geesje POOL.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25‑06‑1932 te Vriezenveen met Trijntje SMIT, fabrieksarbeidster, geboren te Vriezenveen, dochter van Hendrik SMIT, veenarbeider, en Evertje PROFIJT.
Uit dit huwelijk:
1.
Geesje BRUINSMA, geboren te Vriezenveen, overleden op 25‑06‑1933 te Enschede.

IX.6
Bruin BRUINSMA, houtbewerker, werkbaas, hoofduitvoerder Ned. Heide Mij, geboren op 28‑01‑1916 te Zweeloo, overleden op 21‑07‑1980 te Hoogeveen op 64-jarige leeftijd, begraven op 26‑07‑1980 te Hollandscheveld, zoon van Jenne BRUINSMA (zie VIII.42) en Johanna HOP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑11‑1942 te Hoogeveen met Jantje van NUIL, 21 jaar oud, geboren op 17‑08‑1921 te Hoogeveen, dochter van Jan van NUIL en Roelofje van der WEIDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Jelle BRUINSMA (zie X.1).
2.
Jan BRUINSMA (zie X.3).
3.
Johanna Roelofje BRUINSMA, hoofd verkoopleidster, geboren op 08‑07‑1949 te Hoogeveen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑06‑1971 te Hoogeveen met Andries OLDENBEUVING, 24 jaar oud, hoofd produktie engineer, geboren op 20‑04‑1947 te Sleen, zoon van Berend OLDENBEUVING, smid, en Jacobje PALS.

IX.24
Bruin BRUINSMA, geboren op 17‑05‑1920 te Westerbork, zoon van Jochem BRUINSMA (zie VIII.142) en Reintje KIST.
Kinderen:
1.
Jochem BRUINSMA.
2.
Meg BRUINSMA.
3.
Frank BRUINSMA.

IX.37
Renze Jochem BRUINSMA, geboren op 01‑03‑1922 te Westerbork, overleden op 17‑04‑2003 te Hoogeveen op 81-jarige leeftijd, zoon van Jochem BRUINSMA (zie VIII.150) en Aaltje Engberdina HOP, veenarbeidster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑10‑1949 te Hoogeveen, gehuwd voor de kerk op 19‑10‑1949 te Nieuweroord (Ned. Herv. Kerk) met Grietje KROESEN, 25 jaar oud, geboren op 21‑05‑1924 te Hoogeveen, overleden op 05‑07‑1995 te Hoogeveen op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan KROESEN, arbeider, grondwerker, en Fredrika BLOKZIJL.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
Allart Engbert BRUINSMA, bouwkundig projectleider, gemeente-ambtenaar, geboren op 01‑01‑1954 te Hoogeveen.

IX.39
Koene (Koen) BRUINSMA, geboren op 17‑05‑1925 te Westerbork, overleden op 18‑12‑2009 te Hoogeveen op 84-jarige leeftijd, begraven op 23‑12‑2009 te Oude begraafplaats aan de Zuiderweg te Hoogeveen, zoon van Jochem BRUINSMA (zie VIII.150) en Aaltje Engberdina HOP, veenarbeidster.
Ondertrouwd op 06‑10‑1950 te Broek op Langedijk, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑10‑1950 te Broek op Langedijk, gehuwd voor de kerk op 19‑10‑1950 te Broek op Langedijk (Ned. Herv. Kerk) met Maartje BAK, 26 jaar oud, geboren op 24‑12‑1923 te Broek op Langedijk, overleden op 17‑08‑2015 te Hoogeveen op 91-jarige leeftijd, dochter van Jan BAK, tuinbouwer, en Reinoutje ten BRUGGENCATE.
Uit dit huwelijk:
1.
Alie Engberdina BRUINSMA, secretaresse, geboren op 03‑09‑1951 te Hoogeveen.
Ondertrouwd op 21‑05‑1976 te Hoogeveen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑06‑1976 te Hoogeveen met Hendrik (Henk) OOSTIJEN, 26 jaar oud, senior kredietspecialist, geboren op 17‑01‑1950 te Hoogeveen, zoon van Klaas OOSTIJEN en Jentina Maria SIEDERS.
2.
Jan Albertus BRUINSMA, geboren op 08‑11‑1952.
Gehuwd met Agnes NIJENSTEEN, geboren op 16‑07‑1959.
3.
Reinoutje Sita (Reina) BRUINSMA, docent, geboren op 22‑04‑1954 te Hoogeveen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04‑10‑1985 te Leusden met Nicolaas Cornelis Maria (Co) de RIJK, 30 jaar oud, scheepswerktuigkundige, geboren op 06‑10‑1954 te Utrecht, zoon van Theo de RIJK en Truus van KRAAIJ.

IX.42
Jan BRUINSMA, boerenknecht, wegenbouwer, geboren op 09‑12‑1923 te Westerbork, overleden op 23‑12‑2007 te Hoogeveen op 84-jarige leeftijd, begraven op 29‑12‑2007 te Nieuwlande, zoon van Bruin BRUINSMA (zie VIII.155) en Geertje OTTEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04‑04‑1945 te Hoogeveen met Delia POL, 21 jaar oud, geboren op 31‑10‑1923 te Hoogeveen, overleden op 28‑10‑2004 om 16.50 uur te Hoogeveen op 80-jarige leeftijd, begraven op 02‑11‑2004 te Nieuwlande, dochter van Lambert POL, arbeider, landbouwer, turfgraver, en Klaasje SALOMONS.
Uit dit huwelijk:
1.
Marijke BRUINSMA, boekhoudster, geboren op 14‑03‑1960 te Oosterhesselen.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 28‑10‑1977 te Hoogeveen, gescheiden na 29 jaar op 25‑10‑2007 te Assen van Arend BENJAMINS, medewerker NV Rendo, geboren op 02‑05‑1956 te Hoogeveen, zoon van Egbert BENJAMINS en Jentje KNEGT.

IX.44
Hendrik BRUINSMA, boerenknecht, fabrieksarbeider, zoon van Bruin BRUINSMA (zie VIII.155) en Geertje OTTEN.
Gehuwd op 16‑05‑1950 te Hoogeveen met Hendrika GROOTE, huisvrouw en hulp in de huishouding.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik (Henk) BRUINSMA, geboren op 16‑03‑1956 te Beilen.
Gehuwd met Roelina Johanna (Roelien) ter STEEGE, geboren op 21‑02‑1956 te Hoogeveen, dochter van Berend ter STEEGE, pluimveehouder/broederij, en Roelofje BOS, pluimveehouder/broederij.

X.1
Jelle BRUINSMA, bedrijfsleider landbouwmechanisatiebedrijf, geboren op 21‑09‑1943 te Hoogeveen, zoon van Bruin BRUINSMA (zie IX.6) en Jantje van NUIL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18‑08‑1965 te Hoogeveen met Klaasje SCHOLING, 20 jaar oud, gezinsverzorgster, geboren op 10‑07‑1945 te Hardenberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Richard BRUINSMA (zie XI.1).
2.
Jolanda Brunette BRUINSMA, ziekenverzorgster, geboren op 17‑05‑1966 te Hoogeveen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑06‑1992 te Beilen met Pieter BRIGGEMAN, 28 jaar oud, radiografisch onderzoeker niet-destructief materiaal, geboren op 20‑03‑1964 te Beilen, zoon van Johannes BRIGGEMAN, monteur, administratief medewerker, en Roelofje SNIJDER, schoonmaakster sporthal.
3.
Hendrika Klazina (Karina) BRUINSMA, chemisch analiste, geboren op 07‑07‑1969 te De Krim.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑08‑1990 te Beilen met Hendrik (Henk) VRIELING, 25 jaar oud, produktieleider, geboren op 08‑06‑1965 te Westerbork, zoon van Johannes (Jans) VRIELING, kapper, en Geertruida LUBBERS.

X.3
Jan BRUINSMA, timmerman, winkelier, geboren op 08‑07‑1949 te Hoogeveen, zoon van Bruin BRUINSMA (zie IX.6) en Jantje van NUIL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑12‑1971 te Hoogeveen met Cornelisje Sophia (Corrie) WESTMAN, 20 jaar oud, fabrieksarbeidster, geboren op 08‑01‑1951 te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk:
1.
Alexander Vincent BRUINSMA, geboren op 04‑01‑1976 te Coevorden.

X.10
Jochem Koen BRUINSMA, timmerman, uivoerder dakdekkersbedrijf, geboren op 14‑12‑1950 te Hoogeveen, zoon van Renze Jochem BRUINSMA (zie IX.37) en Grietje KROESEN.
Gehuwd met Albertha (Betsy) KLEINLUGTENBELD, keukenassistente in verzorgingshuis, interieurverzorgster, geboren op 30‑01‑1951 te Hardenberg, dochter van Gerrit Jan KLEINLUGTENBELD en Fennigje ALTENA.
Uit dit huwelijk:
1.
Anita Monique Jacquelien BRUINSMA, geboren op 15‑04‑1972 te Hoogeveen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑09‑2000 te Hoogeveen met Remco Ewout MOL, 30 jaar oud, geboren op 29‑03‑1970.
2.

X.12
Jan Frederik BRUINSMA, geboren op 10‑10‑1952 te Hoogeveen, zoon van Renze Jochem BRUINSMA (zie IX.37) en Grietje KROESEN.
Gehuwd met Wilma ZANEN, geboren op 14‑06‑1954.
Uit dit huwelijk:
1.
Marloes BRUINSMA, geboren op 12‑05‑1978.
2.
Ewout BRUINSMA, geboren op 07‑02‑1980.
3.
Nienke BRUINSMA, geboren op 08‑05‑1984.

X.15
Frederik Jan (Fred) BRUINSMA, assurantie-adviseur, geboren op 22‑08‑1961 te Hoogeveen, zoon van Renze Jochem BRUINSMA (zie IX.37) en Grietje KROESEN.
Gehuwd met Janke (Jannie) van der SLEEN, bejaardenverzorgster en huisvrouw, geboren op 15‑12‑1958 te Hoogeveen, dochter van Seine van der SLEEN, timmerman, en Hendrika SMIT, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Marlies BRUINSMA, geboren op 30‑01‑1989 te Hoogeveen.
2.
Jarick BRUINSMA, geboren op 04‑11‑1995 te Hoogeveen.

X.23
Jochem Jan (Johan) BRUINSMA, geboren op 03‑01‑1959 te Hoogeveen, zoon van Koene (Koen) BRUINSMA (zie IX.39) en Maartje BAK.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 12‑05‑2000 te Vries met Jantina (Tineke) van der MEIJ, 42 jaar oud, geboren op 30‑03‑1958 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.
Lieke BRUINSMA, geboren op 05‑04‑1992 te Groningen.
2.
Koen BRUINSMA, geboren op 24‑02‑1995 te Groningen.

XI.1
Richard BRUINSMA, kwaliteits/materiaalcontroleur, geboren op 27‑10‑1963 te Hilversum, zoon van Jelle BRUINSMA (zie X.1) en Klaasje SCHOLING, gezinsverzorgster.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 25‑09‑1986 te Beilen, gescheiden 1987 van Gea van der MOLEN.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 01‑03‑1991 te Leeuwarden met Johanna Maria (Marjon) RIJK, 25 jaar oud, kapster, geboren op 02‑04‑1965 te Den Helder, dochter van Leonardus Petrus Johannes RIJK, beroepsmilitair, en Frida TEERENSTRA.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Jeroen BRUINSMA, geboren op 23‑10‑1993 te Emmen.

XI.11
Edwin Richard BRUINSMA, geboren op 23‑02‑1974 te Hoogeveen, zoon van Jochem Koen BRUINSMA (zie X.10) en Albertha (Betsy) KLEINLUGTENBELD, keukenassistente in verzorgingshuis, interieurverzorgster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑10‑2000 te Domicaanse Republiek met Barbera Saskia STRIJKER, 26 jaar oud, geboren op 30‑11‑1973.
Uit dit huwelijk:
1.
Robin BRUINSMA, geboren op 10‑02‑2002 te Hoogeveen.
2.
Aniek BRUINSMA, geboren op 07‑10‑2003 te Hoogeveen.


Homepage | E-mail